Elephant Wiki manté l'estat beta i ja és l'opció recomanada per a l'edició de pàgines

New & Noteworthy
2/1/24
Lluís Turró Cutiller
154
0

Elephant Wiki ha estat en desenvolupament més de tres anys, afegint més funcionalitats i millorant la compatibilitat amb el tradicional Syntaxparser. En l'actualitat és l'opció recomanada per editar les pàgines web, i ben aviat ho serà per a publicacions enviades per correu electrònic.

Les diferències més destacades

Elephant Wiki usa un compilador específic per generar HTML, mentre que el Syntaxparser usa el reconeixement/substitució com a base. Per aquest motiu, Elephant Wiki ha estat un projecte separat des de l'inici, amb llargs períodes de prova del lexer/parser final.

Elephant Wiki introdueix millores importants en la detecció de paràgrafs, fent-lo ideal per a contingut de text. També elimina els problemes derivats de línies innecessàries en tags i macros, donant un resultat molt més acurat.

Per millorar

El post-compilat genera un HTML net i segur, així i tot, algunes millores de l'arbre HTML podrien fer-lo encara més amigable. Aquesta millora només afectaria la visualització de l'HTML resultant, per tant, té poca prioritat.

Les macros de compilació tenen molt camí al davant, noves macros per a nous elements aniran apareixent, incloent-hi la capacitat d'adaptar contingut web, amb fulles d'estil complexes, i clients de correu electrònic, on les fulles d'estil són retallades per motius de seguretat.

Podeu trobar informació a EWiki syntax, i alguns exemples interessants a Macro examples.

Integració de la captació de talent

New & Noteworthy
15/12/23
Lluís Turró Cutiller
230
0

Des de 2019, el mòdul d'estudiants ha continuat desenvolupant-se sense presses, però també sense pauses. Els inicis apuntaven a un mòdul independent, on l'administració d'estudiants i centres educatius era fonamental. En l'actualitat, el mòdul és purament la gestió de reptes per estudiants i les ofertes de pràctiques. Tant estudiants, com centres, han quedat completament incorporats dins el mòdul de contactes, i la seva gestió automatitzada.

L'Automotive Talent Show

El Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC) ha celebrat aquest any la tercera edició de l'Automotive Talent Show, al Circuit de Catalunya. Podeu llegir informació al respecte a Més de 1.200 persones, a la 3ªedició de l'Automotive Talent Show del CIAC.

Les característiques usades per al reconeixement del talent, han estat els reptes llençats als estudiants dins la plataforma del CIAC, completament desenvolupada amb el software de la Fundació TiC, del que Turró.Org n'és el principal contribuïdor.

El projecte ECOMOB

Usant els mòduls de Microservices i Alliance, tant els projectes, com la captació de talent, s'expandeixen a comunitats espanyoles en un macro projecte, ECOMOB. Aprofitant que els diferents clústers de mobilitat usen també el software de la Fundació TiC, ECOMOB ofereix àmbit estatal a projectes de mobilitat i registre d'estudiants. Mantenint la independència a l'hora d'administrar, els clústers poden publicar projectes i reptes a ECOMOB, i gaudir de la interacció entre socis i estudiants de diferents comunitats autònomes.

Més detalls a https://www.ecomob.es.

MOVEM, la mobilitat a Catalunya

La fundació MOVEM acull diferents clústers de mobilitat de Catalunya, usant el software de la Fundació TiC. Projectes d'innovació compartits, amb més visibilitat i facilitant la creació de consorcis.

Més detalls a https://www.movem.cat.

El que s'està cuinant per les noves actualitzacions del servei BaaS

New & Noteworthy
30/10/22
Lluís Turró Cutiller
402
0

El servei BaaS tindrà noves actualitzacions tot preparant l'any vinent. Algunes ja s'han incorporat en fase BETA, d'altres ho faran quan tinguin eina d'administració. Les més interessants són:

 • ComplexName, la nova aproximació del mòdul de contactes als conceptes amigable, formal i complet. Aquesta extensió compte amb un reconeixedor de noms i de primers cognoms, per donar una solució europea en un sol click. El reconeixedor inclou també noms d'altres països.
 • Entorns Elephant Alliance, el nou projecte que permet funcionar com a servidor d'aliança entre múltiples serveis BaaS. El projecte admet crear múltiples aliances en un sol servei, i actuar amb múltiples rols.
 • Nou Sistema d'Autenticació Dual, per entorns on s'ha definit una aliança. En cas d'actuar com a servidor d'aliança, l'autenticació demana també la procedència. Només procedències compatibles amb el tipus Elephant Alliance són admeses.
 • Nous Proveïdors de Correu, afegits a les pools d'enviament actuals. Els proveïdors de correu admeten configuració més avançada del sistema d'enviament de correus. Entre altres coses, admeten múltiples CC, BCC i RepplyTo. També la configuració del nom del proveïdor és més àgil i contempla l'extensió ComplexName del mòdul de contactes.
 • Nous Proveïdors DAO, substituint i millorant els actuals arxius de configuració. Els nous proveïdors contemplen més opcions per a entorns distribuïts.

Tots els canvis apunten a una millora en la comunicació amb xarxes de contactes, incloent-hi aquells de les aliances. Els objectius futurs són:

 • Participacions multi-servei, on contactes externs podran interactuar en projectes, convocatòries i similars.
 • Facturació i Explotació multi-servei, on diferents serveis podran compartir, enviar o consolidar informació.
 • Micro-serveis segurs, per connectar amb entorns fora del mateix BaaS.

I seguim...

Nou filtre de seguretat en el servei BaaS

New & Noteworthy
27/7/22
Lluís Turró Cutiller
589
0
BaaS elephant

El nou Elephant WebFilter incorpora un conjunt de millores i noves característiques, cercant rapidesa i seguretat. Ben aviat hi haurà documentació disponible per a usuaris administradors, mentrestant aquest és un avenç de què incorpora el servei BaaS.

Control d'accessos malintencionats

Tot i que el servei BaaS està fortament protegit contra els atacs al sistema, els accessos malintencionats a la web són ara també sota control. Habitualment es deixaven passar, donant com a resposta la pàgina inicial. La política actual vers aquests accessos és:

 • Si l'accés intenta accedir inapropiadament a recursos del sistema, la IP es passa a una blacklist i els propers accessos donaran una resposta d'avís.
 • Si els accessos sobrepassen el límit acceptat de crides, es monitoritza la IP per a saber si correspon a un domini autoritzat. Això pot donar dos resultats, si el domini és autoritzat, la IP es passa a la whitelist, en cas contrari a la blacklist.
 • Tant el pas a la blacklist com a la whitelist, genera un correu pels usuaris administradors indicant la IP i el domini associat (si existeix).

El pas a llistes de IPs cal tenir-los controlats. En el cas de la whitelist, la pregunta seria perquè un domini autoritzat fa tantes peticions en un curt període de temps.

Drecera per a recursos

El filtre controla quan el recurs és estàtic o dinàmic, donant una drecera als recursos estàtics. Donat l'ús de la caché de sistema, la millora és només apreciable en la petjada de memòria.

Elephant Microservices, què ens donen ara i què donaran en el futur

New & Noteworthy
21/6/22
Lluís Turró Cutiller
632
0
BaaS elephant microservices

Elephant Microservices és el nou mòdul que permet la comunicació i la compartició de dades entre serveis BaaS. Tot i ser una conversa entre iguals, Elephant Microservices separa les connexions segures en dos tipus, servidors i membres.

Què tenim ara?

 • Definició de servidors per a serveis registrats.
 • Definició de membres per a serveis registrats.
 • Connexions segures entre dominis amb validació d'IPs.
 • Membres sense servei BaaS via Elephant Importer API.
 • Check del status de servidors i membres.

On anem?

Microservices és part del macro-projecte Elephant Alliance. La finalitat d'aquest macro-projecte és oferir espais anomenats aliances on els membres consoliden informació pròpia. Usant Microservices, els membres poden també interactuar amb les dades consolidades d'altres entitats, d'una manera molt similar a com ho farien en l'espai propi.

L'exemple més entenedor és la consolidació de projectes. Diferents entitats comparteixen projectes determinats dins l'espai aliança i qualsevol membre de qualsevol entitat pot interactuar amb qualsevol dels projectes.

I això és només el primer pas! Segueix el projecte a Elephant Microservices.