Vol participar en la creació de casos d'estudi per la Fundació TiC?

Pot participar en la creació de casos específics que seran publicats per la Fundació TiC com exemples d'ús. Aquests exemples poden ajudar altres usuaris a descobrir noves possibilitats i a decidir-se a compartir també les seves experiències.

Ompli aquest formulari a pantalla completa o dins aquesta mateixa pàgina.