Acció de venda

Les accions de venda son el nucli de BrightSide CRM. Son la font del calendari dels venedors, dels resultats de les prospeccions i les campanyes. També permeten crear estadística envers els tipus d'acció i la seva efectivitat. Mantenir al dia les accions de venda dona qualitat a l'informació tornada pel sistema.

Els atributs

Nom

Descripció

Data inici

Indica quan s'ha fet o es preveu fer l'acció.

Data final

Indica la finalització de l'acció.

Adreça

S'agafa de les adreces del client, incloent seus, departaments i contactes. S'escull una de la llista.

Venedor

És el venedor que ha fet o farà l'acció.

Tipus

És el tipus d'acció que s'ha fet o es farà:

  • Trucada
  • Email
  • Visita
Es poden crear tants tipus com siguin necessaris.

Participants

Son les persones que han participat o participaran en l'acció. Els participants poden assignar-se manualment a l'acció o venir donats per la prospecció de venda. Quan la prospecció és part d'una campanya, serà Ideal Target qui escollirà en primera instància.

Comentari

Resum de l'acció descrita pel venedor. En accions futures el comentari descriu què es pretén fer. En accions ja fetes, el resum descriu com s'ha resol l'acció.

Touchpoint

Punt de contacte o fita que s'ha aconseguit en l'acció. Les noves accions hereten els touchpoint d'accions anteriors, entenent que no es perd contacte, sino que es manté o es guanya.

Estat

Indica quan l'acció és per fer, cancel·lada o feta. Una acció amb estat Per fer i data passada es mostra amb un símbol d'alerta

Accions de venda dins la prospecció


Versió per impresora
Català12/02/13 11:42Lluís Turró Cutiller
Català08/09/13 10:50Lluís Turró Cutiller