Criteris de cerca

Quan es busquen contactes dins l'entorn BrightSide, es possible variar la manera com es busca i concretar els llocs on es busca.

Si simplement introduïm un text, aquest es divideix en paraules i es busca l'existència de cadascuna d'elles dins els diferents camps del contacte.

Variacions al buscar per nom

  • El signe = al inici del text, indica que aquest s'ha de tractar com un text sencer, enlloc de dividir-lo en paraules.
  • El text entre cometes "text", indica que s'ha de tractar com a text sencer, interpretant els símbols * i ? com a caràcters comodí.

Buscant camps específics

  • Connector=Valor s'interpreta com tots els contactes amb Connector conté Valor. Sent Connector el nom del connector.
  • Connector= s'interpreta com tots els contactes amb Connector definit. Sent Connector el nom del connector.
  • Adreça=Valor s'interpreta com tots els contactes amb l'Adreça definida i algun dels camps conté Valor. Sent Adreça el nom de l'adreça.
  • Adreça= s'interpreta com tots els contactes amb l'Adreça definida. Sent Adreça el nom de l'adreça.
  • Grouping=Valor s'interpreta com tots els contactes amb l'Agrupació igual a Valor.
  • Activity=Valor s'interpreta com tots els contactes amb un CNAE que contingui Valor.
  • Relation=Valor s'interpreta com tots els contactes que tinguin una relació del tipus Valor, sent valor headquarters, department, management, administration, sales, purchasing, technical, maintenance, production, quality, hhrr, staff.
Versió per impresora
Català29/01/18 19:28Lluís Turró Cutiller
Català18/10/18 14:18Lluís Turró Cutiller
Català10/02/21 16:51Lluís Turró Cutiller
Català13/02/21 10:41Lluís Turró Cutiller
Català16/03/21 12:02Lluís Turró Cutiller
Català08/06/21 15:39Lluís Turró Cutiller