What to expect after the Spring?

New & Noteworthy
14/4/24
Lluís Turró Cutiller
293
0
BaaS elephant

Spring will be full of activity for the Elephant library. Some big changes are coming soon, and some quite surprising. Let's review what to expect.

From discovering new functionality, to creating new features

Visual elements and Concept permissions have proven their value while discovering new functionality. Their versatility when creating templates has allowed to abstract from code, and concentrate on elements and their permissions. Both include Scripting and Actors to enforce entity related permissions.

What now then? The scripts are moving to configuration! Final users will be able to create their own visuals by simply configuring actors for featured actions. The importance of this lies on using a simple configuration to control both, permissions and scope of these permissions.

EWiki substituting Wiki as the new standard

The new wiki editor will help users with the creation of the new set of wmacros. From an easy selectable, to the creation of new elements. Banners, strips, cards, tables, messages, toasts, labels and more. Along with their variations, solid, fluid, effects...

Creating rich documentation, land pages, easy-to-read text will much easier.

EWiki also uses the Colors API, to facilitate the creation of readable strips.

Text, images, videos, icons, emojis, rich templates... be ready!

Profile suggestions

Despite being possible to create a contact network, it wasn't enforced. And this is about to change!

The profile will be able to suggest users to engage in new relations, while acquiring permissions. Professionals, docents, students, HHRR?

All coordinated with the Directories, allowing to choose who is in your network, and who is not.

Alliance allowed

The new Elephant Alliance will fully accept contact profile preferences. Contact, company or learning center will be part of all the alliance servers your site is part of. Do it once, get it everywhere.

Privacy in mind

As in previous versions, privacy is important and the whole system respect this. By default, everything is private, until you decide which parts you want published. And thanks to the new configuration, administrators will be able to easily publish, depending on user permissions, application-wide or entity-specific.

All coming soon

El mòdul Alliance completa la segona fase de recerca de talent

New & Noteworthy
30/3/24
Lluís Turró Cutiller
297
0
alliance

La part dedicada a la recerca de talent, principalment el mòdul BS Students, porta en producció uns tres anys, recavant respostes d'estudiants a reptes llençats des de projectes o categories de talent. Els contactes dins el concepte Networking poden consultar les respostes, valorar-les i fer seguiment dels interessos de l'estudiant. Els estudiants, a més de respondre reptes i participar en projectes, poden pujar documentació pública en el seu perfil d'estudiant. El conjunt, permet connectar el món empresarial amb potencial/futurs membres del sector, sigui quin sigui.

Alliance, la supra-plataforma

La finalitat d'Elephant Alliance és crear un espai compatible amb serveis BaaS individuals, on els membres poden compartir projectes, reptes, subvencions i directoris. Cadascun dels membres pot publicar a Alliance el contingut individual que desitgi, donant llibertat per tenir espais privats, públics o supra-públics.

Dins els projectes estatals i autonòmics, ECOMOB i MOVEM, els clústers de mobilitat de l'estat i catalans comparteixen un espai on crear consorcis, captar nou talent i mantenir una relació continuada, sense haver de duplicar feina.

Orientat a qualsevol sector

Les bases de BS Dossiers i Elephant Students no fan distinció respecte al sector on treballen.

BS Contacts permet crear sectors i especialitats per a qualsevol empresa, sent automantingut per la mateixa empresa. El mateix passa amb els contactes que en són usuaris, el seu perfil i rol són automantinguts, amb una simple acceptació per part dels administradors.

BS Attachments, la base documental, s'adapta a necessitats concretes, com l'espai on es guarda, la privacitat segons qui consulta, i capacitats com peticions de descàrrega i marques d'aigua.

I sense cap límit ni quota per usuari. Codi font obert, seguint els estàndards OSI, i amb tot inclòs out-of-the-box.

Elephant Wiki manté l'estat beta i ja és l'opció recomanada per a l'edició de pàgines

New & Noteworthy
2/1/24
Lluís Turró Cutiller
677
0
elephant wiki

Elephant Wiki ha estat en desenvolupament més de tres anys, afegint més funcionalitats i millorant la compatibilitat amb el tradicional Syntaxparser. En l'actualitat és l'opció recomanada per editar les pàgines web, i ben aviat ho serà per a publicacions enviades per correu electrònic.

Les diferències més destacades

Elephant Wiki usa un compilador específic per generar HTML, mentre que el Syntaxparser usa el reconeixement/substitució com a base. Per aquest motiu, Elephant Wiki ha estat un projecte separat des de l'inici, amb llargs períodes de prova del lexer/parser final.

Elephant Wiki introdueix millores importants en la detecció de paràgrafs, fent-lo ideal per a contingut de text. També elimina els problemes derivats de línies innecessàries en tags i macros, donant un resultat molt més acurat.

Per millorar

El post-compilat genera un HTML net i segur, així i tot, algunes millores de l'arbre HTML podrien fer-lo encara més amigable. Aquesta millora només afectaria la visualització de l'HTML resultant, per tant, té poca prioritat.

Les macros de compilació tenen molt camí al davant, noves macros per a nous elements aniran apareixent, incloent-hi la capacitat d'adaptar contingut web, amb fulles d'estil complexes, i clients de correu electrònic, on les fulles d'estil són retallades per motius de seguretat.

Podeu trobar informació a EWiki syntax, i alguns exemples interessants a Macro examples.

Integració de la captació de talent

New & Noteworthy
15/12/23
Lluís Turró Cutiller
523
0
alliance

Des de 2019, el mòdul d'estudiants ha continuat desenvolupant-se sense presses, però també sense pauses. Els inicis apuntaven a un mòdul independent, on l'administració d'estudiants i centres educatius era fonamental. En l'actualitat, el mòdul és purament la gestió de reptes per estudiants i les ofertes de pràctiques. Tant estudiants, com centres, han quedat completament incorporats dins el mòdul de contactes, i la seva gestió automatitzada.

L'Automotive Talent Show

El Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC) ha celebrat aquest any la tercera edició de l'Automotive Talent Show, al Circuit de Catalunya. Podeu llegir informació al respecte a Més de 1.200 persones, a la 3ªedició de l'Automotive Talent Show del CIAC.

Les característiques usades per al reconeixement del talent, han estat els reptes llençats als estudiants dins la plataforma del CIAC, completament desenvolupada amb el software de la Fundació TiC, del que Turró.Org n'és el principal contribuïdor.

El projecte ECOMOB

Usant els mòduls de Microservices i Alliance, tant els projectes, com la captació de talent, s'expandeixen a comunitats espanyoles en un macro projecte, ECOMOB. Aprofitant que els diferents clústers de mobilitat usen també el software de la Fundació TiC, ECOMOB ofereix àmbit estatal a projectes de mobilitat i registre d'estudiants. Mantenint la independència a l'hora d'administrar, els clústers poden publicar projectes i reptes a ECOMOB, i gaudir de la interacció entre socis i estudiants de diferents comunitats autònomes.

Més detalls a https://www.ecomob.es.

MOVEM, la mobilitat a Catalunya

La fundació MOVEM acull diferents clústers de mobilitat de Catalunya, usant el software de la Fundació TiC. Projectes d'innovació compartits, amb més visibilitat i facilitant la creació de consorcis.

Més detalls a https://www.movem.cat.

Canvi a les tarifes de Google Workspace efectiu a partir del proper Maig 2023

Customer Relationship
13/4/23
Lluís Turró Cutiller
992
0

Google ha canviat les seves tarifes, que seran efectives aquest proper Maig 2023. Els canvis són:

Producte

Preu anterior

Preu actual

Google Workspace Business Starter

5.20€

6.90€

Google Workspace Business Standard

10.40€

13.80€

Els canvis llistats com a preu anterior de 5.20 i 10.40 es corresponen als actuals de 5.00 i 10.00, diferència que havia estat assumida per Turró.Org. En aquesta ocasió, però, els canvis dins l'estructura de preus Google no permeten assumir una part del canvi. Sí que els clients podeu demanar descomptes per fidelització. Aquests descomptes queden fora de l'abast de Turró.Org, així que en cas de voler gaudir-los, comuniqueu-vos abans amb suport.turro.org i farem les passes necessàries.

Per a qualsevol dubte, contacteu suport.turro.org.