Canvi a les tarifes de Google Workspace efectiu a partir del proper Maig 2023

Customer Relationship
13/4/23
Lluís Turró Cutiller
616
0

Google ha canviat les seves tarifes, que seran efectives aquest proper Maig 2023. Els canvis són:

Producte

Preu anterior

Preu actual

Google Workspace Business Starter

5.20€

6.70€

Google Workspace Business Standard

10.40€

13.80€

Els canvis llistats com a preu anterior de 5.20 i 10.40 es corresponen als actuals de 5.00 i 10.00, diferència que havia estat assumida per Turró.Org. En aquesta ocasió, però, els canvis dins l'estructura de preus Google no permeten assumir una part del canvi. Sí que els clients podeu demanar descomptes per fidelització. Aquests descomptes queden fora de l'abast de Turró.Org, així que en cas de voler gaudir-los, comuniqueu-vos abans amb suport.turro.org i farem les passes necessàries.

Per a qualsevol dubte, contacteu suport.turro.org.

Canvi en les tarifes de Google Workspace a partir de l'11 d'abril

Customer Relationship
1/3/23
Lluís Turró Cutiller
344
0

Google Workspace canvia les seves tarifes el pròxim 11 d'abril de 2023. La pujada serà del voltant de l'11%. L'import final es calcularà d'acord amb el canvi amb la moneda referència, el dòlar.

Descomptes per fidelització

Google ofereix descomptes per fidelització. Els pagaments poden ser mensuals i la fidelització d'un any. És aconsellable demanar aquest tipus de descompte. Tots aquells interessats, podeu contestar aquest email o enviar-ne un de nou a suport@turro.org. Us donarem informació de com procedir.

Discontinuïtat del servei des de Turró.Org

Pròximament, Turró.Org deixarà de donar el servei de Google Workspace. Aquest canvi no representarà cap mena de discontinuïtat en el servei donat per Google. Una vegada es faci el canvi de proveïdor, Google us contactarà per donar-vos instruccions respecte a com procedir.

El motiu principal de la discontinuïtat del servei és que Turró.Org passarà a utilitzar un altre proveïdor d'eines col·laboratives, més adients al tipus d'ús que necessitem.

Per qualsevol dubte que tingueu respecte les noves tarifes o el canvi de proveïdor, contacteu amb suport@turro.org.

El que s'està cuinant per les noves actualitzacions del servei BaaS

New & Noteworthy
30/10/22
Lluís Turró Cutiller
315
0

El servei BaaS tindrà noves actualitzacions tot preparant l'any vinent. Algunes ja s'han incorporat en fase BETA, d'altres ho faran quan tinguin eina d'administració. Les més interessants són:

 • ComplexName, la nova aproximació del mòdul de contactes als conceptes amigable, formal i complet. Aquesta extensió compte amb un reconeixedor de noms i de primers cognoms, per donar una solució europea en un sol click. El reconeixedor inclou també noms d'altres països.
 • Entorns Elephant Alliance, el nou projecte que permet funcionar com a servidor d'aliança entre múltiples serveis BaaS. El projecte admet crear múltiples aliances en un sol servei, i actuar amb múltiples rols.
 • Nou Sistema d'Autenticació Dual, per entorns on s'ha definit una aliança. En cas d'actuar com a servidor d'aliança, l'autenticació demana també la procedència. Només procedències compatibles amb el tipus Elephant Alliance són admeses.
 • Nous Proveïdors de Correu, afegits a les pools d'enviament actuals. Els proveïdors de correu admeten configuració més avançada del sistema d'enviament de correus. Entre altres coses, admeten múltiples CC, BCC i RepplyTo. També la configuració del nom del proveïdor és més àgil i contempla l'extensió ComplexName del mòdul de contactes.
 • Nous Proveïdors DAO, substituint i millorant els actuals arxius de configuració. Els nous proveïdors contemplen més opcions per a entorns distribuïts.

Tots els canvis apunten a una millora en la comunicació amb xarxes de contactes, incloent-hi aquells de les aliances. Els objectius futurs són:

 • Participacions multi-servei, on contactes externs podran interactuar en projectes, convocatòries i similars.
 • Facturació i Explotació multi-servei, on diferents serveis podran compartir, enviar o consolidar informació.
 • Micro-serveis segurs, per connectar amb entorns fora del mateix BaaS.

I seguim...

Nou filtre de seguretat en el servei BaaS

New & Noteworthy
27/7/22
Lluís Turró Cutiller
492
0
BaaS elephant

El nou Elephant WebFilter incorpora un conjunt de millores i noves característiques, cercant rapidesa i seguretat. Ben aviat hi haurà documentació disponible per a usuaris administradors, mentrestant aquest és un avenç de què incorpora el servei BaaS.

Control d'accessos malintencionats

Tot i que el servei BaaS està fortament protegit contra els atacs al sistema, els accessos malintencionats a la web són ara també sota control. Habitualment es deixaven passar, donant com a resposta la pàgina inicial. La política actual vers aquests accessos és:

 • Si l'accés intenta accedir inapropiadament a recursos del sistema, la IP es passa a una blacklist i els propers accessos donaran una resposta d'avís.
 • Si els accessos sobrepassen el límit acceptat de crides, es monitoritza la IP per a saber si correspon a un domini autoritzat. Això pot donar dos resultats, si el domini és autoritzat, la IP es passa a la whitelist, en cas contrari a la blacklist.
 • Tant el pas a la blacklist com a la whitelist, genera un correu pels usuaris administradors indicant la IP i el domini associat (si existeix).

El pas a llistes de IPs cal tenir-los controlats. En el cas de la whitelist, la pregunta seria perquè un domini autoritzat fa tantes peticions en un curt període de temps.

Drecera per a recursos

El filtre controla quan el recurs és estàtic o dinàmic, donant una drecera als recursos estàtics. Donat l'ús de la caché de sistema, la millora és només apreciable en la petjada de memòria.

Elephant Microservices, què ens donen ara i què donaran en el futur

New & Noteworthy
21/6/22
Lluís Turró Cutiller
539
0
BaaS elephant microservices

Elephant Microservices és el nou mòdul que permet la comunicació i la compartició de dades entre serveis BaaS. Tot i ser una conversa entre iguals, Elephant Microservices separa les connexions segures en dos tipus, servidors i membres.

Què tenim ara?

 • Definició de servidors per a serveis registrats.
 • Definició de membres per a serveis registrats.
 • Connexions segures entre dominis amb validació d'IPs.
 • Membres sense servei BaaS via Elephant Importer API.
 • Check del status de servidors i membres.

On anem?

Microservices és part del macro-projecte Elephant Alliance. La finalitat d'aquest macro-projecte és oferir espais anomenats aliances on els membres consoliden informació pròpia. Usant Microservices, els membres poden també interactuar amb les dades consolidades d'altres entitats, d'una manera molt similar a com ho farien en l'espai propi.

L'exemple més entenedor és la consolidació de projectes. Diferents entitats comparteixen projectes determinats dins l'espai aliança i qualsevol membre de qualsevol entitat pot interactuar amb qualsevol dels projectes.

I això és només el primer pas! Segueix el projecte a Elephant Microservices.