Temes

Els temes de BrightSide Dossiers apunten accions concretes a una resolució final.

Els temes son un sistema de seguiment. El seu principal objectiu és reunir els defectes, millores, característiques i similars, i redirigir-los a responsables. Per l'usuari, constitueix una eina per solucionar, millorar o realitzar qualsevol objectiu, alhora que reuneix tota l'informació en un sol lloc.

Els atributs d'un tema


Participants

Informant

L'informant és que qui va crear el tema, ja sigui donant-lo d'alta o informant del mateix. Durant la vida del tema, d'altres podran inserir comentaris o obtenir funcions específiques.

Responsable

El tema necessita un responsable. En cas de no indicar quin és, el sistema assigna a la persona que dona d'alta el tema. Responsables són els que poden resoldre el problema, o tenen intenció de fer-ho.

Control de qualitat

Els temes amb un control de qualitat assignat, tenen un pas més a cobrir dins el flux del tema: la verificació. Només el contacte assignat com a QA és qui pot verificar la resolució.

Assistent

No té cap responsabilitat. Només rep informació de com avança el tema i pot afegir comentaris.

Inici i final d'un tema

El tema no necessita de l'existència del control de qualitat, així com qui verifica o tanca els temes. No és important, ja que tots els implicats en el tema seran sempre notificats dels canvis.

Sense QA.

 1. L'informant obre un tema.
 2. El responsable l'accepta.
 3. S'intercanvia informació... (Incidències, comentaris, etc.)
 4. El responsable resol el problema.
 5. L'informant tanca el tema o si no hi està d'acord, el reobre.

Amb QA.

 1. L'informant obre un tema.
 2. El responsable l'accepta.
 3. S'estableix un QA.
 4. S'intercanvia informació... (Incidències, comentaris, etc.)
 5. El responsable resol el problema.
 6. El QA verifica la resolució.
 7. L'informant tanca el tema o si no hi està d'acord, el reobre.
En pràctica habitual que el responsable faci el pas de resoldre conjuntament amb el de tancar el tema. Quan es fa així, l'usuari informant veu els temes tancats com a pendents de repassar. Aquest estat és únicament visible per l'informant. Un cop repassat, el tema es pot arxivar, que és el mateix estat on estaria si l'hagués tancat l'informant.
Versió per impresora
Català11/02/13 05:45Lluís Turró Cutiller
Català08/09/13 10:43Lluís Turró Cutiller
Català20/02/19 10:06Lluís Turró Cutiller