El Foundation HUB

El Foundation HUB es construeix sobre un acord entre entitats que distribueixen i/o implementen el Software de la Fundació TiC i/o ofereixen formació en àrees específiques relacionades amb el Software de la Fundació TiC.

El Foundation HUB en el seu conjunt, es preocupa per la infraestructura, els documents de seguretat, l'assistència al client i la formació.


Membres del HUB

Sector / Especialitat
Services
Software
Development
JakartaEE
Java
JavaEE