BaaS operativa

Temes relacionats amb gestió, comptabilitat, base documental, dossiers, publicacions...

Primari 609323947
support@turro.org

637817607
629356863
info@ticdesign.cat


BaaS estructura

Temes relacionats amb el cloud i funcionament de la plataforma.

Primari 609323947
support@turro.org

Alternatius 637817607
629356863
info@ticdesign.cat


BaaS correu

Temes relacionats amb bústies de correu i redireccions

Primari 609323947
support@turro.org

Alternatius 637817607
629356863
info@ticdesign.cat