Documentació

Why two languages?

The documentation is mixed between English and Catalan, for no special reason.

I tend to write in English for technical issues, when the target is a developer or a system administrator. For more friendly explanations or instructions to final users, then I use Catalan.

Per què dos idiomes?

La documentació es barreja entre l'anglès i el català, sense cap motiu especial.

Tendeixo a escriure en anglès per raons tècniques, quan l'objectiu és un desenvolupador o un administrador del sistema. Quan intento explicacions o instruccions més amigables als usuaris finals, utilitzo el català.

Versió per impresora
Català09/01/18 10:43Lluís Turró Cutiller
Català12/03/18 10:03Lluís Turró Cutiller
Català15/05/18 12:28Lluís Turró Cutiller