Adjunts

BrightSide Attachments és el mòdul de base documental. El motiu pel qual s'anomena d'adjunts és perquè permet bases documentals associades a entitats. La base d'adjunts se separa en dos grans tipus, els adjunts pròpiament dits i els fitxers.

Motivació

La categorització de documents segons l'origen, el tipus, les dates i d'altres atributs és un dels grans esculls de les bases documentals. BS Attachments soluciona bona part del problema en automatitzar el procés de crear espais per a documents allà on aquests es generen. Contactes, dossiers, temes, contractes, factures, són exemples d'espais complets de base documental pròpia.

Tot i formar bases documentals separades, el sistema usat per la base d'adjunts, en qualsevol de les modalitats, permet una arrel comuna, visible pels administradors, que facilita la localització dels documents.

Els tipus

BS Attachments se separa en dos grans tipus: Adjunts i Fitxers. Alhora, Fitxers ho fa en dos subtipus: Publicables i Privats. Malgrat la diferència en el nom, tots els tipus són adjuntables.

Tots els tipus d'adjunts poden ser visualitzats a Elephant Web. La diferència principal és que només els Fitxers Publicables són accessibles directament, la resta fan servir visors específics que controlen permisos i activitat. L'ús dels directament publicables és, principalment, imatges, galeries d'imatges i documents públics. Els Adjunts i Fitxers Privats s'usen per a documents privats on els permisos determinen l'accés per part d'usuaris.


Elements d'adjunts

Comparativa

Característica

Adjunts

Fitxers

Basats en

Base de dades

Dispositiu físic

Publicables

Amb visor específic

Sí a l'arrel publicable. Amb visor específic la resta.

Control de versions integrat

No

Carpetes

Galeries d'imatges

No

Sí, veure Galeria d'imatges

Control de descàrregues

Personalització de les descàrregues

Sí, veure Convencions

No

Versió per impresora
Català17/04/15 09:37Lluís Turró Cutiller
Català24/11/22 07:13Lluís Turró Cutiller
Català01/12/22 06:15Lluís Turró Cutiller