Publicació vs Newsletter

Les publicacions són bàsicament un blog. Van lligades a una data, un autor, unes lectures, una valoració i comentaris. Les publicacions utilitzen Mail queue per gestionar les subscripcions de les categories de publicació, així que poden ser enviades per correu a tot usuari registrat que ho vulgui. Les publicacions cobreixen abastament les necessitats de comunicació més habituals, via web o correu.

Si és així, doncs perquè hauríem de voler una nova eina?

Per què usar Newsletter?

Les Newsletter entomen la casuística que comporta l'enviament per correu. Maquetació, formats i continguts sota estàndards que funcionen en qualsevol client de correu.

Les Newsletter, amés, no han vingut soles. Per tal de donar contingut a les seccions externes, s'han creat els ContentProvider. Cada mòdul pot definir els seus per dotar de contingut les Newsletter.

Comparativa per funcionalitats

Funcionalitat

Publication

Newsletter

Publicació web

Sí, és l'entorn on millor es desenvolupa.

Sí, però no hi està pensat.

Enviament per correu

Sí, envia les publicacions no enviades prèviament.

Sí.

Control de subscriptors

Sí, per categories de publicació.

Sí, per categories de publicació, de mòduls i de sistema.

Funcionalitat notificació

No.

Sí, via disparadors de secció.

Contingut personalitzat

Sí, nom, correu i enllaços actius (liveref).

Sí, igual que publicacions més contingut personalitzat de mòduls.

Contingut dinàmic

No.

Sí, una sola Newsletter pot configurar-se per a ser enviada amb resums que variaran segons el seu estat en el moment de l'enviament.

Versió per impresora
Català04/01/19 20:02Lluís Turró Cutiller