Idiomes

Tant publicacions com newsletters poden definir-se per a un idioma concret. El resultat és el següent:

Idioma

Qui ho veu

Buit o nul

Tots els visitants de la web veurien la publicació o newsletter.

Un idioma de la web

Tots els visitants si l'idioma de visualització de la web o la del seu navegador coincideixen.

En la majoria de webs aquest és seleccionable pel visitant.

Un idioma no configurat a la web

Només els visitants si l'idioma del seu navegador coincideix i la seva selecció d'idioma és Configuració per defecte.

Enviaments

Pels enviaments, la diferència està en l'idioma a comparar. S'utilitza sempre la configuració regional del contacte.

Idioma

S'envia?

Buit o nul

S'envia a tots els contactes seleccionats.

Un idioma concret

S'envia exclusivament als contactes seleccionats configurats amb el mateix idioma. La resta no rebran la publicació o newsletter.

La lògica darrera els idiomes

Com a regla general, s'entén posar un idioma quan:

  • la publicació o newsletter es repetirà per a la resta d'idiomes, evitant mostrar o enviar contingut repetit.
  • la publicació o newsletter està pensada per a un tipus d'usuari determinat i seleccionable per l'idioma.

No posaríem idioma si:

  • el contingut només existeix en un idioma.
  • el visitant probablement entendrà el contingut, independentment de l'idioma.
Versió per impresora
Català08/09/20 08:45Lluís Turró Cutiller