Propostes d'alta

Les propostes d'alta poden ser en format vCard o CSV. En ambdues opcions s'utilitzen les convencions vCard amb les extensions BS Contacts.

Els fitxers d'importació han d'usar la codificació UTF-8. En el cas dels CSV, els separadors són punt-i-coma (;) i tots els camps entrecometes (").

Els camps acceptats

Camp

Traducció

X-GID

NIF/CIF, internament l'identificador global.

FN

Nom del contacte

N:First N:Middle N:Last

Concatenats, nom del contacte.

ADR:WORK

Adreça fiscal

ADR:WORK:Street

Carrer

ADR:WORK:City

Ciutat

ADR:WORK:Province

Provincia

ADR:WORK:ZipCode

Codi postal

ADR:WORK:State

Estat

ADR:HOME

Adreça postal

ADR:HOME:Street

Carrer

ADR:HOME:City

Ciutat

ADR:HOME:Province

Provincia

ADR:HOME:ZipCode

Codi postal

ADR:HOME:State

Estat

EMAIL

Connector Email

TEL

Connector Telèfon

CELL

Connector Mòbil

FAX

Connector Fax

WEB

Connector Web

NOTE

Commentari

CON:ID

Connector ID

Versió per impresora
Català15/01/19 14:09Lluís Turró Cutiller
Català24/11/22 11:58Lluís Turró Cutiller