Campanya

Les campanyes de BrightSide CRM son eines per crear prospeccions de venda seleccionant múltiples clients o clients potencials. Al afegir un client a la campanya es genera una nova prospecció de venda, escollint els targets segons es defineix amb Ideal Target.

Els atributs

Atribut

Descripció

Descripció

Descripció del motiu pel que es contacte amb els clients o clients potencials.

Data inici

Inici de la campanya.

Data final

Opcional, fi de la campanya. Quan s'arriba a la data de finalització, la campanya dona per acabades negativament totes les prospeccions generades, en cas de que no haguessin estat acabades amb anterioritat positivament.

Targets

Usant Ideal Target, selecciona els participants a les prospeccions generades.

Publicació

Descripció amb contingut ric, HTML, imatges, videos, etc. per publicar via web o email.

Venedors

Venedors assignats a la campanya. Cada venedor apareix en la campanya amb una fórmula de comissió i una d'alerta.

Quan no es defineixin venedors, les prospeccions generades agafaran els venedors assignats al client de la prospecció.

La campanya vista com la adició de clients per aconseguir prospeccions de venda


Versió per impresora
Català12/02/13 12:13Lluís Turró Cutiller