Dossiers

BrightSide Dossiers permet fer un seguiment relatiu a diferents tipus de informació. Un dossier és un grup de dades i canvis executats sobre aquestes dades. El dossier es pot fer servir com agrupació de documents i compartir-los amb els diferents participants del dossier. També permet el seguiment de temes, amb assignació de informants i responsables.


Usant el dossier com a...

Els dossiers es poden agrupar en categories, que poden identificar-se com a grups de treball.

Al donar nom a les categories, transformem el dossier en diferents tipus de grups d'informació. Aquestes categories son configurables pel usuari, o creades automàticament per altres mòduls BrightSide. Quan es creen automàticament, el dossier o tema queda associat a la entitat que l'ha creat.


Els atributs d'un dossier


Extensions

Tant dossiers com temes poden ser usats de manera no prevista inicialment, només aprofitant el flux de estats dels temes. Es poden crear extensions que siguin visibles a les web, públicament. Un exemple son les preguntes freqüents o l'assoliment d'objectius.

Versió per impresora
Català02/09/11 12:18Lluís Turró Cutiller
Català10/02/13 17:35Lluís Turró Cutiller
Català08/09/13 10:42Lluís Turró Cutiller