Personificar

Els usuaris amb permisos adequats, poden personificar altres usuaris. Això permet veure les dades tal i com les veurà l'usuari personificat.

Implicacions directes derivades de personificar

Quan es personifica un usuari, les entrades a registre es veuran com l'usuari real, sent la personificació una acció feta per aquest usuari. Així, quan un usuari amb permisos suplanti un altre usuari, en el registre es veurà l'acció Usuari real -> Personifica -> Usuari, usant els noms.

Tot i així, cal actuar amb precaució quan es facin accions que resultin en notificacions. Aquestes sí es veuran com fetes per l'usuari personificat i podria rebre la notificació.

El perquè de personificar

Personificar no està pensat perquè un usuari administrador pugui usar l'aplicació com si fos un altre usuari. La finalitat real, i la més útil, és usar la personificació per saber què pot veure un usuari i com ho veu.

Com personificar?

Podeu personificar des del BaaS o des de l'àrea d'usuari.

  • Àrea d'usuari: les opcions sortiran a la part baixa del desplegable amb el nom.
  • BaaS: les opcions sortiran al menú de Sessió.

Les opcions relacionades amb personificar són:

  • Personificar: permet escollir un usuari a qui suplantar.
  • Ser jo mateix: mentre s'està suplantant un usuari, aquesta opció permetrà tornar a l'usuari real.

Les opcions relacionades amb personificar són les úniques que recorden l'usuari real. Així, Personificar continuarà sent visible encara que s'estigui suplantant un usuari que no pot usar aquesta opció.

Per poder personificar, l'usuari real necessita tenir accés al BaaS i poder administrar contactes.

A tenir en compte

La personificació a la web i dins el BaaS són conjuntes. Quan suplantem un usuari, ho fem arreu. Així com la web carrega pàgina a cada petició i l'usuari suplantat es fa evident, cal tenir en compte que si es tenen dues sessions (pestanyes explorador) obertes, una a la web i l'altre al BaaS, i es suplanta des de la web, el BaaS no carregarà pàgina però actuarà com si fos l'usuari suplantat.

Versió per impresora
Català12/02/18 15:02Lluís Turró Cutiller
Català09/03/18 19:21Lluís Turró Cutiller