Valors

Per als beneficiaris

Oferir a usuaris particulars i a tota mena d'entitats, ja siguin mercantils o sense ànim de lucre, activitats i recursos tecnològics que els ajudin a dur a terme la seva activitat.

Oferir formació a autònoms i PIMES per que compleixin les normes del sistema de qualitat i augmentin la seva competitivitat.

Oferir formació i recursos a autònoms i PIMES per crear Business Intelligence dins la seva estructura de dades.

Oferir gratuïtament el software patrimoni de la Fundació.

Els recursos oferits per la Fundació que comportin un cost de manteniment, s'oferiran carregant el cost administratiu.

Tot recurs que ofereixi la Fundació i que no sigui patrimoni propi, serà avaluat seguint aquests criteris:

  • Funcionalitat
  • Estandardització
  • Integració (important que funcioni 'en línia' per Internet)
  • Baix cost inicial i d'implantació

Per a la millora i evolució contínua del software

Oferir una plataforma única, transparent i globalment accessible, on millorar, corregir i distribuir el software de la Fundació.

Una plataforma on també:

  • Planificar, dissenyar, desenvolupar i integrar nous mòduls.
  • Planificar, dissenyar, desenvolupar i desplegar nous serveis.
Versió per impresora
Català30/05/12 12:04Lluís Turró Cutiller
Català15/06/12 11:54Lluís Turró Cutiller
Català19/07/12 17:14Lluís Turró Cutiller
Català08/09/13 11:00Lluís Turró Cutiller