Prospecció de venda

La prospecció de venda de BrightSide CRM és el conjunt de les accions de venda fetes a un client o client potencial amb un objectiu definit.

Els atributs

Atribut

Descripció

Client

Client a qui es fa la prospecció.

Descripció

Descripció del motiu pel que es contacte amb el client o client potencial. Quan la prospecció ve d'una campanya, la descripció és de la campanya.

Data inici

Inici de la prospecció.

Data final

Opcional, fi de la prospecció. Quan s'arriba a la data de finalització, la prospecció es dona per acabada negativament, en cas de no haver estat acabada amb anterioritat positivament.

Participants

Son les persones que es faran participar en la prospecció.

Venedors

Son els venedors que poden fer accions de venda en la prospecció. Cada venedor apareix en la prospecció amb una fórmula de comissió i una d'alerta.

Versió per impresora
Català12/02/13 12:02Lluís Turró Cutiller
Català08/09/13 10:50Lluís Turró Cutiller