Característiques del servei

Web del grup

Domini inclòs gestionat pel mateix servei.
Web editable pel mateix usuari. Sense límit de pàgines ni continguts.
Espais públics o privats, controlables segons l'usuari visitant.

Àrea privada pels seus col·laboradors, adherits membres

Accés a la documentació pròpia.
Accés al registre de dossiers i temes pendents.
Subscripcions, alta i baixa de la rebuda de correus.
Base de coneixement adaptada a l'usuari visitant i basada en l'ús diari.
Incidències obertes, millores, preguntes, tasques, etc.
Projectes on l'usuari visitant estigui participant.

Automatització de les comunicacions

Correus informatius i de seguiment auto-generats.
Formularis de resposta intuïtius.
Enviaments personalitzats.

Votacions

Objectius, documents, propostes.
Vots vinculants, vots oberts.

Seguiment d'objectius

Documentació, activitats.
Resolució final.
Responsables, controls, assistents.

Presentació de projectes

Projectes integrats dins la base de dossiers, activitat inclosa.

Base de contactes

Contactes, empreses, organigrames dins una base de contactes ampliable i completament integrada amb la resta de mòduls.

Base documental

Documents adjunts a qualsevol entitat del servei: contactes, contractes, documents, dossiers, etc.
Visors de documents públics, relacionats a projectes, personals, etc.

Publicacions i xarxes socials

Sistema de publicacions dins el mateix entorn. Enllaç a xarxes socials.
Controls de subscriptors a diferents categories de publicacions.

Business

Inclou les característiques de gestió i comptabilitat del servei BlueBee

Característiques del cloud

Tipus BaaS Social
Màquina virtual Java v8
Servidor d'aplicacions Compartit
Capacipat de procés mínima 2 vCPU
Memòria RAM mínima 4Gb
Espai en disc 10Gb
Base de dades MySQL
Direcció IP Compartida
Sistema Operatiu Linux Centos

Basat en el servei BaaS amb programari de la Fundació TiC.

Característiques de seguretat

Còpies de seguretat Diàries
Sistema redundant per total disponibilitat