Propostes de relacions

Les propostes de relacions són un mètode ràpid per donar d'alta relacions per a contactes existents o nous.

El format de l'arxiu a importar és CSV estàndard. Camps separats per comes i text entre cometes (si cal, quan el text conté comes)

Els camps acceptats

Camp

Descripció

email

Email del contacte.

name

Nom del contacte.

relatedTo

Nom de l'empresa o centre.

position

Posició o estudis.

Funcionament

Les propostes d'alta de relació poden generar nous contactes, o simplement crear una relació. Cal tenir en compte:

  • Si no es troba l'email, es donarà d'alta un contacte nou. El correu no haurà estat validat pel procés de registre.
  • Si relatedTo és un nom que no es troba a la base, és necessari omplir la llista desplegable amb l'empresa o centre.
  • El camp position és obligatori.
  • Les relacions es validen automàticament.

Quan es marca Enviar benvinguda, un cop finalitzada l'alta de la relació, s'envia un correu de benvinguda a l'usuari.

Versió per impresora
Català26/09/23 07:43Lluís Turró Cutiller