Funcionament del outsourcing

Quant costa?

Per a temes puntuals, curts en el temps

Cal consultar-ho. Turro.Org és obert a rebre noves idees i incorporar-les a la feina ja existent. De la mateixa manera, és sensible a les necessitats que puguin aparèixer. Parlem-ne.

Per a projectes llargs

La següent taula mostra el cost aplicat a percentatges de dedicació i interès:

Dedicació mensual

Interès

Cost mensual

100%

100%

0.00

50%

100%

0.00

50%

50%

2,800.00

100%

50%

5,600.00

100%

0%

11,200.00

La dedicació serà de 25, 50, 75 o 100 per cent, agafant setmanes senceres. Una dedicació inferior a la setmana sembla poc productiva en projectes llargs. Pel que fa a l'interès, veieu Què es valora?.

Què es valora?

  • La no exclusivitat del que es pretén.
  • La utilitat del resultat.
  • Les millores sobre la feina ja feta.
  • La possibilitat de donar el resultat a la Fundació TiC.

Tinc que endevinar-la a la primera?

El desenvolupament dels mòduls BrightSide i la llibreria Elephant és constant. Sempre s'accepten propostes de millora i noves característiques. Aquestes van a la cua de coses per fer com a Acció de millora i Característica. Normalment no es consideren projectes nous i s'apliquen en l'ordre donat segons la prioritat. En el calendari d'activitat podeu trobar exemples de com funciona aquesta cua. Tot el que veureu és inclòs dins l'estàndard.

Conclusió, no cal endevinar com serà el resultat a la primera. Posant interès i reportant tot el que es va descobrint n'hi ha més que suficient.

Com fem les mesures?

Mesurar l'interès és fàcil si es tracta d'una bona idea, cal incorporar-la. Però s'ha de tenir en compte que el llistat de bones idees a incorporar mai està buit. Assignar una prioritat més alta a la idea pot fer baixar l'interès. Simplement, perquè volem forçar el moment d'inici.

Una manera d'augmentar l'interès és permetre la donació del codi a la Fundació TiC.

Manteniments

Servei BaaS

Els manteniments referents al funcionament del servei BaaS són inclosos dins el preu del servei i agafen tot el que representin aturades o mal funcionament. No s'inclou el tractament de les dades, que és responsabilitat de l'usuari.

Altres manteniments

Altres manteniments són software deslligat del servei BaaS i el tractament de les dades. El preu per hora es detalla en la següent taula.

Tipus d'hora

Descripció

Preu / Hora

Preventiva

S'executa periòdicament amb l'objectiu de conservar un entorn segur i que permeti una acció ràpida en cas d'urgència. S'executa en horari de treball normal.

70€

Correctiva

S'executa quan es produeix la incidència dins el manteniment contractat, en el menor temps possible i en qualsevol horari. L'objectiu és el normal funcionament del que faci referència al manteniment contractat.

140€

Els conjunt d'hores contractades que corresponguin a accions correctives s'hauria de revisar anualment, tenint en compte deixar un mínim raonable per a una urgència. El més habitual serien dues setmanes completes l'any, incloent-hi tots els dies de la setmana (14 dies / any), entenent que les hores preventives contractades són suficients per a mantenir el sistema segur.

Packs de provisió d'hores

El packs de provisió d'hores és un nombre d'hores, mínim 50, contractat amb antelació a la intervenció. El preu de l'hora del pack és de 50€. El client té sempre constància de com s'han gastat les hores via un dossier específic pel seu cas. El consum d'hores es detalla en la següent taula.

Tipus d'intervenció

Descripció

Hores consumides per hora real

Normal

L'acció a emprendre s'acomoda a la disponibilitat i als horaris laborables normals.

1

D'urgència

L'acció requereix immediatesa i/o cal fer-la fora dels horaris laborables normals.

2