Camps definits

Es possible assignar camps definits a les categories de dossiers. Tots els dossiers de la categoria tindran camps addicionals d'informació.

Camps especials relacionats amb els emails

Camp

Ús

Exemple

dossierOpenUrl

Resums de dossier obert

/context/?item=#DID

dossierClosedUrl

Resums de dossier tancat

Igual que per oberts

issueOpenUrl

Resums de tema obert

Per a navegadors amb dossiersOnly = true
/context/?item=#DID&issueId=#IID

Per a navegadors amb dossiersOnly = false
/context/?item=#IID

issueClosedUrl

Resums de tema tancat

Igual que per oberts

Els exemples són de notificacions que envien l'usuari directament a un context de la web, ja autenticat.
Versió per impresora
Català31/05/14 20:09Lluís Turró Cutiller