Best Practices

Adding an Innovation context with dossiers of type project
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Project Desk « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
2/1/18 18:59
Activitat
21/2/18 13:42
Adding a shopping cart context to an Elephant site
Bona pràctica
BS.F - BrightSide Financials » Project Desk « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
15/6/16 11:03
Activitat
8/1/18 10:42
Les categories de dossier més usades dins entorns de treball, guia de participants i permisos
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Project Desk « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
2/4/16 15:09
Activitat
6/12/16 11:44
Creant una base de processos i fent-la accessible des de la base de coneixement
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Project Desk « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
17/4/16 11:12
Activitat
6/12/16 11:44
Una base de coneixement sana i entenedora
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Project Desk « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
13/3/16 13:24
Activitat
2/4/16 15:03
Adding a Knowledge base context with search capabilities
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Project Desk « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
10/3/16 15:58
Activitat
2/4/16 15:03
Crear un context de documentació
Bona pràctica
EL - Elephant » Project Desk « JavaEE « Elephant
Lluís Turró Cutiller
Creació
10/3/16 14:55
Activitat
2/4/16 15:02
Creant plantilles per correus electrònics, disposició i mides de les fonts
Bona pràctica
EL - Elephant » Project Desk « JavaEE « Elephant
Lluís Turró Cutiller
Creació
18/1/16 14:52
Activitat
2/4/16 15:02
Quan treballar amb dossiers relacionats amb contractes Financials
Bona pràctica
BS.D - BrightSide Dossier » Project Desk « JavaEE « BrightSide
Lluís Turró Cutiller
Creació
7/12/15 9:25
Activitat
8/3/16 14:00
Incorporar un mobile framework a les llibreries Elephant
Bona pràctica
EL.M - Elephant Mobile » Project Desk « JavaEE « Elephant
Lluís Turró Cutiller
Creació
1/2/16 9:08
Activitat
2/2/16 10:15