Application Framework

El marc per aplicacions de BrightSide és el mòdul sobre el que es construeixen la resta de mòduls de BrightSide. També és el que dona les característiques comunes a l'entorn.

El marc de treball


Marc de treball

El marc de treball de l'aplicació està basat en sessions d'usuari. La sessió normal caduca al cap de 5 minuts d'inactivitat, mentre que dins del marc l'allarga fins a 3 hores.

La composició del marc es distribueix en una barra de menús, una barra d'accés ràpid, una barra d'estat i l'espai de treball central. Els llistats i els formularis ocupen l'espai central en forma de pestanyes, cadascuna d'elles independent. Un usuari pot tenir obertes tantes pestanyes com necessiti.

La barra de menús i la barra d'accés ràpid són sensibles als mòduls habilitats i als permisos d'usuari. Quan l'usuari no té permisos per un apartat concret de l'aplicació, l'opció de menú o el menú sencer no es mostren.

La barra d'estat mostra l'usuari autenticat en un component d'informació de contacte que permet la navegació quan es clica a sobre. En el cas d'usar el mòdul de facturació, la barra d'estat mostra també l'empresa.

Les sessions

Una sessió es correspon a un usuari/navegador. Les pestanyes d'un navegador comparteixen la mateixa sessió. L'acció de tancar sessió esborra la sessió actual i en crea una de nova, sense usuari autenticat.

Integració amb els mòduls

Les opcions mostrades dins el marc de treball depenen dels mòduls habilitats. Els mòduls que posa a disposició la Fundació TiC són els que es veuen en la següent gràfica.


Mòduls relacionats amb el marc

Versió per impresora
Català10/02/13 13:31Lluís Turró Cutiller
Català10/02/13 18:05Lluís Turró Cutiller
Català13/03/18 19:36Lluís Turró Cutiller
Català30/11/22 17:31Lluís Turró Cutiller