Compres

Fluxe del proces de compres

En la tasca es defineixen els usos requerits:

 • Ús de producte. Controla stock, permet compra de codificats i no-codificats.
 • Ús de recurs humà. Si és un recurs de proveïdor, genera comanda indicant l'operari, si n'hi ha, i canvia l'estat. En cas contrari, avisa l'operari i canvia l'estat.
 • Ús de recurs. Si és un recurs de proveïdor, genera comanda i canvia l'estat.

Inici del fluxe

Es defineix en la tasca i controla quan els usos son visibles a compres:

 • Comprar immediatament. Els usos son visibles un cop la tasca deixa l'estat de planificació.
 • Comprar al iniciar. Els usos son visibles quan la tasca ja és llesta per començar.
 • Comprar al acabar predecessor. Els usos son visibles un cop el predecessor de la tasca està acabat.
 • Comprar al iniciar predecessor. Els usos son visibles un cop el predecessor de la tasca és llest per començar.

En tots els casos es defineix un valor de retard. Per exemple, un retard de menys un hora, més Comprar al acabar predecessor, faria que les compres veiessin els usos un hora abans de la previssió d'acabament del predecessor, o el que seria el mateix, una hora abans del moment previst de començar la tasca.

Estats

 1. Usos (Recurs humà, recurs, producte)
  1. Cap. Encara no ha arribat a compres.
  2. Pendent. Hi ha una entrada a compres.
  3. Rebut. Hi ha una recepció.
   1. Parcialment.
   2. Complet. La recepció cubreix el requeriment.
  4. Processat. La tasca s'ha acabat.
 2. Comandes
  1. Cap. Es en la cua de compres.
  2. Pendent. S'ha enviat la comanda.
  3. Rebuda.
   1. Parcialment. Hi han recepcions per quantitats inferiors a la demanada.
   2. Completa. Les recepcions donen igual o més a la quantitat demanada.
 3. Recepcions
  1. Cap. La tasca no s'ha iniciat.
  2. Usat.
   1. Parcialment. La tasca utilitza parcialment la recepció.
   2. Completa. La tasca utilitza la totalitat.
Pendent encara: colocar els remanents on es puguin consultar pels usos. Això resoldria l'ús parcial en tasques acabades. El cas en només vàlid per a productes.
Versió per impresora
Català24/10/11 12:52Lluís Turró Cutiller
Català24/01/12 13:35Lluís Turró Cutiller
Català30/01/12 10:37Lluís Turró Cutiller
Català29/02/12 10:38Lluís Turró Cutiller
Català30/04/12 12:17Lluís Turró Cutiller
Català08/09/13 10:58Lluís Turró Cutiller