Editor wiki

La intenció de l'editor wiki és facilitar l'entrada de la Wiki syntax per a pàgines, publicacions i d'altres elements editables.

Entrada manual vs. assistida

L'editor és necessari és per la pujada d'imatges i la selecció del repositori correcte. També per la pujada de documents. pel que fa a la resta de les opcions de l'editor, són més de recordatori que realment funcionals. En la majoria dels casos preferirà introduir manualment les seqüencies wiki que cercar les opcions de l'editor.

Flux d'entrada de text

La sintaxi wiki gestiona correctament l'entrada de text normal, creant paràgrafs quan es deixen espais en blanc, o salts simples de línia.

Aplicant estils o agrupant sobre text escrit

Si es selecciona text dins l'editor i s'aplica alguna de les opcions de menú sobre el text, només el text seleccionat es veu afectat. Per exemple, si volem tornar un text a negreta, seleccionant-lo i prement el botó de negreta, l'editor afegirà ** al principi i final de la selecció (negreta en sintaxi wiki).

Seleccionant un text i prement Crear grup d'estils, el grup envoltarà el text seleccionat entre [block][/block].

Botons de la barra de menú

En ordre d'esquerra a dreta:

Botó

Funcionalitat

Capçalera 1

Torna el paràgraf on es troba el cursor a l'estil capçalera 1.

Capçalera 2

Torna el paràgraf on es troba el cursor a l'estil capçalera 1.

Capçalera 3

Torna el paràgraf on es troba el cursor a l'estil capçalera 1.

Capçalera 4

Torna el paràgraf on es troba el cursor a l'estil capçalera 1.

Negreta

Torna el text seleccionat a negreta.

Cursiva

Torna el text seleccionat a cursiva.

Mono-espaiada

Torna el text seleccionat a mono-espaiada.

Alineació esquerra

Alinea el bloc d'estils a l'esquerra.

Alineació centre

Centra el contingut del bloc d'estils.

Alineació dreta

Alinea el bloc d'estils a la dreta.

Text justificat

Justifica el contingut del bloc d'estils.

Flotant esquerra

El bloc d'estils flota a l'esquerra.

Flotant dreta

El bloc d'estils flota a la dreta.

Element de llista

Torna el paràgraf on es troba el cursor en un element d'una llista.

Element de llista ordenada

Torna el paràgraf on es troba el cursor en un element d'una llista ordenada.

Color

Defineix el color de la font i/o del fons del grup d'estils on es troba el cursor.

Taula

Crea elements de taula, com columnes i files diferenciant si són de capçalera.

Agrupacions

Defineix varis elements que funcionen com a grups d'estils.

  • Crear grup d'estils. Crea un grup d'estils [block] amb la selecció.
  • Crear estils en línia. Crea un grup d'estils [span] amb la selecció.
  • Crear nota. Crea un grup d'estils [note] amb la selecció.
  • Afegir columna. Crea una nova columna. Les columnes són grups d'estils que es veuran en columna si l'espai visual ho permet, o apilats si no.
  • Acabar columnes. Si s'han creat columnes i es vol continuar amb tot l'ample visual, aquest element n'indica el tancament.
  • Crear tabulador. Crea el patró pels tabuladors.
  • Crear auto-amagar. Crea el patró per les llistes auto-amagades.
  • Wiki syntax. Inicia o acaba la sintaxi wiki.
  • Java syntax. Inicia o acaba la sintaxi Java.
  • XML syntax. Inicia o acaba la sintaxi XML.

Esborrar estils

Esborra els atributs associats al grup d'estils on es troba el cursor.

Imatge

Permet pujar una imatge al repositori adequat i seleccionar-la.

Enllaç

Permet crear un enllaç, incloent enllaços a arxius. El selector d'arxius permet també pujar-ne.

Protecció

Crea elements wiki a partir d'elements HTML, intentant respectar els atributs.

Vista prèvia

Mostra una vista prèvia de l'HTML generat.

Ajuda

Porta a l'ajuda contextual de l'editor wiki.

Versió per impresora
Català10/08/20 09:20Lluís Turró Cutiller