Elephant Wiki manté l'estat beta i ja és l'opció recomanada per a l'edició de pàgines

New & Noteworthy
2/1/24
Lluís Turró Cutiller
677
0
elephant wiki

Elephant Wiki ha estat en desenvolupament més de tres anys, afegint més funcionalitats i millorant la compatibilitat amb el tradicional Syntaxparser. En l'actualitat és l'opció recomanada per editar les pàgines web, i ben aviat ho serà per a publicacions enviades per correu electrònic.

Les diferències més destacades

Elephant Wiki usa un compilador específic per generar HTML, mentre que el Syntaxparser usa el reconeixement/substitució com a base. Per aquest motiu, Elephant Wiki ha estat un projecte separat des de l'inici, amb llargs períodes de prova del lexer/parser final.

Elephant Wiki introdueix millores importants en la detecció de paràgrafs, fent-lo ideal per a contingut de text. També elimina els problemes derivats de línies innecessàries en tags i macros, donant un resultat molt més acurat.

Per millorar

El post-compilat genera un HTML net i segur, així i tot, algunes millores de l'arbre HTML podrien fer-lo encara més amigable. Aquesta millora només afectaria la visualització de l'HTML resultant, per tant, té poca prioritat.

Les macros de compilació tenen molt camí al davant, noves macros per a nous elements aniran apareixent, incloent-hi la capacitat d'adaptar contingut web, amb fulles d'estil complexes, i clients de correu electrònic, on les fulles d'estil són retallades per motius de seguretat.

Podeu trobar informació a EWiki syntax, i alguns exemples interessants a Macro examples.

Comentaris