El mòdul Alliance completa la segona fase de recerca de talent

New & Noteworthy
30/3/24
Lluís Turró Cutiller
213
0
alliance

La part dedicada a la recerca de talent, principalment el mòdul BS Students, porta en producció uns tres anys, recavant respostes d'estudiants a reptes llençats des de projectes o categories de talent. Els contactes dins el concepte Networking poden consultar les respostes, valorar-les i fer seguiment dels interessos de l'estudiant. Els estudiants, a més de respondre reptes i participar en projectes, poden pujar documentació pública en el seu perfil d'estudiant. El conjunt, permet connectar el món empresarial amb potencial/futurs membres del sector, sigui quin sigui.

Alliance, la supra-plataforma

La finalitat d'Elephant Alliance és crear un espai compatible amb serveis BaaS individuals, on els membres poden compartir projectes, reptes, subvencions i directoris. Cadascun dels membres pot publicar a Alliance el contingut individual que desitgi, donant llibertat per tenir espais privats, públics o supra-públics.

Dins els projectes estatals i autonòmics, ECOMOB i MOVEM, els clústers de mobilitat de l'estat i catalans comparteixen un espai on crear consorcis, captar nou talent i mantenir una relació continuada, sense haver de duplicar feina.

Orientat a qualsevol sector

Les bases de BS Dossiers i Elephant Students no fan distinció respecte al sector on treballen.

BS Contacts permet crear sectors i especialitats per a qualsevol empresa, sent automantingut per la mateixa empresa. El mateix passa amb els contactes que en són usuaris, el seu perfil i rol són automantinguts, amb una simple acceptació per part dels administradors.

BS Attachments, la base documental, s'adapta a necessitats concretes, com l'espai on es guarda, la privacitat segons qui consulta, i capacitats com peticions de descàrrega i marques d'aigua.

I sense cap límit ni quota per usuari. Codi font obert, seguint els estàndards OSI, i amb tot inclòs out-of-the-box.

Comentaris