Integració de la captació de talent

New & Noteworthy
15/12/23
Lluís Turró Cutiller
486
0
alliance

Des de 2019, el mòdul d'estudiants ha continuat desenvolupant-se sense presses, però també sense pauses. Els inicis apuntaven a un mòdul independent, on l'administració d'estudiants i centres educatius era fonamental. En l'actualitat, el mòdul és purament la gestió de reptes per estudiants i les ofertes de pràctiques. Tant estudiants, com centres, han quedat completament incorporats dins el mòdul de contactes, i la seva gestió automatitzada.

L'Automotive Talent Show

El Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC) ha celebrat aquest any la tercera edició de l'Automotive Talent Show, al Circuit de Catalunya. Podeu llegir informació al respecte a Més de 1.200 persones, a la 3ªedició de l'Automotive Talent Show del CIAC.

Les característiques usades per al reconeixement del talent, han estat els reptes llençats als estudiants dins la plataforma del CIAC, completament desenvolupada amb el software de la Fundació TiC, del que Turró.Org n'és el principal contribuïdor.

El projecte ECOMOB

Usant els mòduls de Microservices i Alliance, tant els projectes, com la captació de talent, s'expandeixen a comunitats espanyoles en un macro projecte, ECOMOB. Aprofitant que els diferents clústers de mobilitat usen també el software de la Fundació TiC, ECOMOB ofereix àmbit estatal a projectes de mobilitat i registre d'estudiants. Mantenint la independència a l'hora d'administrar, els clústers poden publicar projectes i reptes a ECOMOB, i gaudir de la interacció entre socis i estudiants de diferents comunitats autònomes.

Més detalls a https://www.ecomob.es.

MOVEM, la mobilitat a Catalunya

La fundació MOVEM acull diferents clústers de mobilitat de Catalunya, usant el software de la Fundació TiC. Projectes d'innovació compartits, amb més visibilitat i facilitant la creació de consorcis.

Més detalls a https://www.movem.cat.

Comentaris