Objectiu

L'objectiu de l'espai de Networking és posar en contacte els socis. Aquests podran editar les seves dades, definir les seves habilitats, indicar el sector on desenvolupen la seva activitat econòmica i quines són les seves especialitats.

Definició dels membres

Els membres de l'espai de networking són els socis i els formants de la junta.

Tipus de membre

Grup social de contacte

Junta

Patrons

Soci

Socis

Cal entendre socis i junta com la definició social del grup. Per explicar millor l'exemple, veiem dues definicions de soci en dos mòduls diferents de BrightSide.

Mòdul

Configuració

Atribucions / Obligacions

Networking

BS Financials

Contracte de tipus Soci

Aportacions al capital, repartiment de dividends.

BS Contacts

Grup social Socis

Pagament de quota, accés al serveis.

L'espai no requereix que les Atribucions / Obligacions de la taula es facin efectives.
Versió per impresora
Català24/05/21 12:15Lluís Turró Cutiller