Darrera activitat

Mostrar la darrera activitat és una manera d'incentivar usuaris a ser més actius. Aprofitant LastActivity API i UserLastActivity API de la llibreria Elephant, l'apartat de Networking pot mostrar el moviment dins del servei BaaS.

L'activitat del conjunt

LastActivity API recull els darrers moviments de les entitats del sistema, hi associa el conjunt de participants usant una cerca profunda i, finalment, serialitza els resultats pel seu ús. Per a cada element d'activitat, l'API contrasta amb el controlador de l'entitat si el participant pot veure l'element. Com a resultat, els elements mostrats són específics per l'usuari a qui es mostren.

L'activitat pròpia

L'aproximació usada per UserLastActivity API és diferent. En ser un llistat orientat a l'usuari, la cerca es fa en les activitats específiques d'aquest. El resultat final és un conjunt d'elements restringits a l'usuari a qui es mostra.

Quan es pretén mostrar l'activitat de tercers, els elements mostrats es controlen usant Visual elements .

Versió per impresora
Català03/04/21 19:03Lluís Turró Cutiller