Públic vs restringit

Tots els mòduls del servei BaaS donen la possibilitat de crear espais públics i espais restringits. La diferència és, en moltes ocasions, subtil. En ambdós casos, les dades a mostrar poden variar la privacitat segons el rol de la persona a qui es mostren. Una única entitat podria ser formada per parts amb privacitats ben diferents.

Característiques dels espais públics i els restringits

Característica

Públic

Restringit

Espai on es publica

Qualsevol pàgina de la web és vàlid per a publicar contingut d'entitats.

L'àrea d'usuari és el lloc on hi ha tots els visors restringits d'entitats.

Qui ho pot veure?

Vindrà controlat pels permisos donats al context.

Exclusivament els participants.

Quines dades poden veure?

Les que s'hagin definit específicament pel visor.

Només les dades que pertoquen a l'usuari segons el seu rol.

On es configura?

El visor usa Visual elements per a controlar quines dades es mostraran segons el rol de l'usuari.

Dins l'aplicació, en l'entitat i la participació de l'usuari.

Cas d'ús

Volem mostrar l'activitat en projectes, tauler d'anuncis i/o talent a usuaris no autenticats o autenticats sense rols. Veuran títols, només empreses i/o estudiants i una part de les descripcions i de la documentació.

Donem als usuaris un entorn web amigable per a veure les seves dades en els diferents mòduls: projectes, dossiers, contractes, productes contractats, factures, cartera comptable pròpia, convocatòries, dispositius on està autenticat i un llarg etc.

Versió per impresora
Català31/03/21 12:21Lluís Turró Cutiller