EL Execució
Elephant
Marc web basat en components. Base de construcció.
    Llegir més...
BS.F Execució
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
    Llegir més...
BS.C Execució
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.
    Llegir més...
BS.D Execució
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
    Llegir més...
    Llegir més...
BS.P Execució
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
    Llegir més...
BS.A Execució
BrightSide Attachment
Proporciona adjunts a totes les entitats BrightSide.
    Llegir més...
EL.S Execució
Elephant Students
Participació d'estudiants en mòduls de l'entorn.
    Llegir més...
BS.CR Execució
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.
    Llegir més...
Idea
Cas d'exit i entrada de portafoli de la plataforma BaaS
Crear un cas d'èxit a partir d'un usuari real, ja definit. Usar parts per a una entrada de portafoli de clients.
EL.A Execució
Elephant Alliance
Entitats sincronitzades entre múltiples mòduls de diferents serveis. Espai per a administradors de l'origen de les dades.
    Llegir més...
Idea
Cas d'estudi del marc de treball ZK EE per a Zkoss
Crear un cas d'estudi nou, ja n'existeix un de previ fet pels mateixos de Zkoss, del BaaS usant el marc de treball ZK EE.