EL Execució Elephant
Elephant
Marc web basat en components. Base de construcció.

BaaS core elephant
Creació4/4/11
Dinamitzador

Obertura

Descripció del projecte

Marc web basat en components. Base de construcció.

Llibreries

  • elephant-[v].jar
  • elephant-auth-[v].jar
  • elephant-jpa-[v].jar
  • elephant-math-[v].jar
  • elephant-scheduler-[v].jar
  • elephant-wd-common-[v].jar
  • syntaxparser-[v].jar

Beneficiari

Solucionat
152
Esperant
27
Treball en progrés
0
Efectivitat
97,37%
Positivament
148
Mitjana de dies
0,13
Temes
27 / 179

Temes

Responsable: Lluís Turró Cutiller
18/8/15
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
26/1/16
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
20/6/18
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
4/10/18
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
19/2/19
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
16/3/19
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
17/3/19
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
10/3/20
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
19/9/20
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
24/10/20
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
12/12/20
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
2/2/21
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
26/11/21
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
19/1/22
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
11/7/22
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
17/11/23
Nou
Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.