BS.P Execució BrightSide
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.

BaaS brightside newsletters publications
Creació4/4/11
Dinamitzador

Obertura

Descripció del projecte

Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.

Llibreries

  • elephant-publications-[v].jar

Participants com Beneficiari

Solucionat
39
Esperant
7
Treball en progrés
0
Efectivitat
100%
Positivament
39
Mitjana de dies
0
Temes
7 / 46

Temes

Responsable: Lluís Turró Cutiller
1/6/17
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
1/6/17
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
13/1/19
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
9/9/19
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
1/3/20
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
7/2/23
Nou
Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.