BS.C Execució BrightSide
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.

BaaS brightside contacts convocations
Creació4/4/11
Dinamitzador

Obertura

Descripció del projecte

Usuaris i contactes per BrightSide.

Llibreries

  • contacts-[v].jar
  • contacts-vcard-[v].jar

Participants com Beneficiari

Solucionat
81
Esperant
22
Treball en progrés
0
Efectivitat
98,77%
Positivament
80
Mitjana de dies
0,04
Temes
22 / 103

Temes

Responsable: Lluís Turró Cutiller
11/11/13
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
25/1/17
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
9/5/20
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
24/12/20
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
19/5/21
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
25/5/21
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
1/10/21
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
14/1/22
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
14/1/22
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
6/7/22
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
7/7/22
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
23/7/22
Nou
Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.