BS.C Execució BrightSide
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.

BaaS brightside contacts convocations
Creació4/4/11
Dinamitzador

Obertura

Descripció del projecte

Usuaris i contactes per BrightSide.

Llibreries

  • contacts-[v].jar
  • contacts-vcard-[v].jar

Beneficiari

Solucionat
93
Esperant
14
Treball en progrés
0
Efectivitat
100%
Positivament
93
Mitjana de dies
0
Temes
14 / 107

Temes

Responsable: Lluís Turró Cutiller
11/11/13
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
25/1/17
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
25/5/21
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
14/1/22
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
14/1/22
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
7/7/22
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
14/6/23
Nou
Responsable: Lluís Turró Cutiller
30/3/24
Nou
Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.