EL Execució
Elephant
Marc web basat en components. Base de construcció.
    Llegir més...
BS.F Execució
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
    Llegir més...
BS.C Execució
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.
    Llegir més...
BS.D Execució
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
    Llegir més...
    Llegir més...
BS.P Execució
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
    Llegir més...
BS.A Execució
BrightSide Attachment
Proporciona adjunts a totes les entitats BrightSide.
    Llegir més...
EL.S Incubadora
Elephant Students
Participació d'estudiants en mòduls de l'entorn.
    Llegir més...
BS.CR Execució
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.
    Llegir més...
Idea
Cas d'exit i entrada de portafoli de la plataforma BaaS
Crear un cas d'èxit a partir d'un usuari real, ja definit. Usar parts per a una entrada de portafoli de clients.
Idea
Cas d'estudi del marc de treball ZK EE per a Zkoss
Crear un cas d'estudi nou, ja n'existeix un de previ fet pels mateixos de Zkoss, del BaaS usant el marc de treball ZK EE.
EL.A Idea
Elephant Alliance
Entitats sincronitzades entre múltiples mòduls de diferents serveis. Espai per a administradors de l'origen de les dades.
    Llegir més...