EL Execució
Elephant
Marc web basat en components. Base de construcció.
  Llegir més...
BS.F Execució
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
  Llegir més...
BS.D Execució
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
  Llegir més...
BS.C Execució
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.
  Llegir més...
  Llegir més...
BS.P Execució
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
  Llegir més...
BS.A Execució
BrightSide Attachment
Proporciona adjunts a totes les entitats BrightSide.
  Llegir més...
EL.S Incubadora
Elephant Students
Participació d'estudiants en mòduls de l'entorn.
  Llegir més...
BS.CR Execució
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.
  Llegir més...
EL.F Incubadora
Elephant Forum
Forums per a contactes controlats per grups socials.
  Llegir més...
EL.M Incubadora
Elephant Mobile
Mòdul per a mòbils Elephant. No és una extensió responsive de la web, ja inclosa en Elephant.
  Llegir més...
EL.W Incubadora
Elephant Wiki
Millorar i potenciar l'ús del wiki dins l'editor de continguts.
  Llegir més...