EL Execució
Elephant
Marc web basat en components. Base de construcció.
    Llegir més...
EL.S Execució
Elephant Students
Participació d'estudiants en mòduls de l'entorn.
    Llegir més...
EL.A Execució
Elephant Alliance
Entitats sincronitzades entre múltiples mòduls de diferents serveis. Espai per a administradors de l'origen de les dades.
    Llegir més...
EL.W Execució
Elephant Wiki
Millorar i potenciar l'ús del wiki dins l'editor de continguts.
    Llegir més...
EL.F Execució
Elephant Forum
Forums per a contactes controlats per grups socials.
    Llegir més...
EL.MS Execució
Elephant Microservices
Elephant Microservices entre serveis. Basat en dominis, connexions segures i validació d'IPs.
    Llegir més...
EL.M Incubadora
Elephant Mobile
Mòdul per a mòbils Elephant. No és una extensió responsive de la web, ja inclosa en Elephant.
    Llegir més...
EL.SD Idea
Elephant ServiceDesk
Service Desk inclòs dins l'estàndard Elephant.
    Llegir més...
EL.DMS Idea
Dead Man's Switch
Implementació del Dead Man's Switch

Projecte Elephant

La llibreria Elephant va ser inicialment desenvolupada sota el nom XMLPortal i derivada del projecte XMLVocabulary, font dels actuals models de Financials. Elephant va néixer com a versió 2 de XMLPortal, però mai va agafar la numeració, només el canvi de nom. Tot el refactoring del codi es va dur a terme en un nou repository i sota el nou nom de projecte. XMLPortal comptava amb +20.000 línies de codi.

Podeu trobar informació actualitzada i un navegador del codi a /docs/javadoc.