EL Validated Elephant
Elephant
Marc web basat en components. Base de construcció.

Driver
Lluís Turró Cutiller
Turro.Org

Obertura

Descripció del projecte

Marc web basat en components. Base de construcció.

Llibreries

  • elephant-[v].jar
  • elephant-auth-[v].jar
  • elephant-jpa-[v].jar
  • elephant-math-[v].jar
  • elephant-scheduler-[v].jar
  • elephant-wd-common-[v].jar
  • syntaxparser-[v].jar
Solved
83
Waiting
25
Work in progress
0
Efectivity
96.39%
Positively
80
Day span average
1.27
Issues
25 / 108
Creation Description Type Activity Status
5/20/11 Pàgina no trobada, redirigir a una pàgina d'advertència i retornar Err. 301?
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 5/20/11 New
8/18/15 Crear elephant-commons amb anotacions i interfícies
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 8/18/15 New
12/15/15 Normalitzar les path de context per elements de cerca o navegació (pubPath vs context.fullPath)
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 12/15/15 New
12/19/15 Controlar el pool d'instàncies que fa Freemarker, confon canvi d'app amb class reloading
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 1/11/16 New
1/26/16 Si el context de desconnexió era /user-list tornar a user-list
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task 1/26/16 New
5/2/16 Revisar l'acció d'imprimir context, que carregui també les plantilles de l'arrel correcte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 5/2/16 New
5/11/16 Mostrar un botó 'inici' per anar al començament de la pàgina
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 5/11/16 New
1/23/18 Activar la opció d'enviament d'arxius adjunts
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/23/18 New
1/25/18 Entity-web-context per tipus d'entitat, quan necessari
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/25/18 New
6/20/18 Crear els ElephantMarker per correus amb l'idioma d'usuari
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 6/20/18 New
6/27/18 Mostrar notificació al navegador quant un enllaç està caducat
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 6/27/18 New
10/4/18 Canvi de jdom1 a jdom2 seguint la guia de migració
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 10/4/18 New
10/18/18 El serialitzador XML no converteix & en &
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 10/18/18 New
1/17/19 Crear el menú lateral via crida a la interfície en contexts on hi hagi un element
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 1/20/19 New
1/23/19 El correu de welcome porta a la web sense controlar els acords restrictius d'accés
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 1/23/19 New
2/3/19 Implementar el SSO amb cookie i asserció a l'autenticació
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/3/19 New
2/6/19 Habilitar image o text pel link a la web dins el template user-area
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task 2/6/19 New
2/7/19 Crear contexts d'ajuda seguint una convenció per noms i/o trajectòries
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/7/19 New
2/7/19 Fer desaparèixer el rol webmenu:out en favor de la propietat userMenu del contacte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 4/20/19 New
2/19/19 Assignar les cookies a la contextPath enlloc de l'arrel
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 2/19/19 New
3/16/19 Moure el símbol la moneda a constantsMacro.ftl
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task 3/16/19 New
3/17/19 Introduir el correu d'avís de autenticacions fallides
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 3/17/19 New
4/2/19 Passar els controls pels visors web a plugins implementant IEntityCtrl
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 4/2/19 New
6/1/19 Opció per no mostrar els contexts dinàmics creats per elements
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 6/1/19 New
6/6/19 DaoHtmlIterator hauria de cridar el template quan cap ítem ha estat vàlid
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 6/6/19 New


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947