EL Validated Elephant
Elephant
Marc web basat en components. Base de construcció.

Driver
Lluís Turró Cutiller
Turro.Org

Obertura

Descripció del projecte

Marc web basat en components. Base de construcció.

Llibreries

  • elephant-[v].jar
  • elephant-auth-[v].jar
  • elephant-jpa-[v].jar
  • elephant-math-[v].jar
  • elephant-scheduler-[v].jar
  • elephant-wd-common-[v].jar
  • syntaxparser-[v].jar
Solved
78
Waiting
20
Work in progress
0
Efectivity
96.15%
Positively
75
Day span average
0.04
Issues
20 / 98
Creation Description Type Activity Status
May 20, 2011 Pàgina no trobada, redirigir a una pàgina d'advertència i retornar Err. 301?
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement May 20, 2011 New
Aug 18, 2015 Crear elephant-commons amb anotacions i interfícies
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Aug 18, 2015 New
Dec 15, 2015 Normalitzar les path de context per elements de cerca o navegació (pubPath vs context.fullPath)
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Dec 15, 2015 New
Dec 19, 2015 Controlar el pool d'instàncies que fa Freemarker, confon canvi d'app amb class reloading
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Jan 11, 2016 New
Jan 26, 2016 Si el context de desconnexió era /user-list tornar a user-list
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task Jan 26, 2016 New
May 2, 2016 Revisar l'acció d'imprimir context, que carregui també les plantilles de l'arrel correcte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect May 2, 2016 New
May 11, 2016 Mostrar un botó 'inici' per anar al començament de la pàgina
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement May 11, 2016 New
Jan 23, 2018 Activar la opció d'enviament d'arxius adjunts
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 23, 2018 New
Jan 25, 2018 Entity-web-context per tipus d'entitat, quan necessari
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 25, 2018 New
May 18, 2018 Impersonar dóna error quan l'usuari no té correu i la notificació no mostra qui és
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect May 18, 2018 New
Jun 20, 2018 Crear els ElephantMarker per correus amb l'idioma d'usuari
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jun 20, 2018 New
Jun 27, 2018 Mostrar notificació al navegador quant un enllaç està caducat
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Jun 27, 2018 New
Oct 4, 2018 Canvi de jdom1 a jdom2 seguint la guia de migració
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Oct 4, 2018 New
Oct 18, 2018 El serialitzador XML no converteix & en &
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Oct 18, 2018 New
Jan 17, 2019 Crear el menú lateral via crida a la interfície en contexts on hi hagi un element
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Jan 20, 2019 New
Jan 23, 2019 El correu de welcome porta a la web sense controlar els acords restrictius d'accés
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect Jan 23, 2019 New
Feb 3, 2019 Implementar el SSO amb cookie i asserció a l'autenticació
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Feb 3, 2019 New
Feb 6, 2019 Habilitar image o text pel link a la web dins el template user-area
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task Feb 6, 2019 New
Feb 7, 2019 Crear contexts d'ajuda seguint una convenció per noms i/o trajectòries
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature Feb 7, 2019 New
Feb 7, 2019 Fer desaparèixer el rol webmenu:out en favor de la propietat userMenu del contacte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement Feb 7, 2019 New


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947