BS.F Validated BrightSide
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.

Driver

Obertura

Descripció del projecte

Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.

Llibreries

  • bsfinancials-core-[v].jar
  • bsfinancials-www-[v].jar
  • bsfinancials-treasury-[v].jar

Participants as Beneficiary

Solved
146
Waiting
34
Work in progress
3
Efectivity
96.58%
Positively
141
Day span average
0.02
Issues
37 / 183
Creation Description Type Activity Status
5/14/11 Possar màxim en els resultats de les consultes, avisant l'usuari de quan s'ha sobrepassat
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 5/14/11 Reopened
6/16/11 Suma de totals per grup a cartera y total seleccionat
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 6/16/11 New
6/30/11 Donar rati de dies de cobrament, que varia segons contracte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 9/22/15 Missing information/material
7/18/11 Document de constitució Leasing, probablement igual que constitució préstec
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 7/18/11 New
4/16/12 Generar assentament en les documents com entitats programades
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 4/16/12 New
2/24/13 Possibilitat d'imprimir els models d'Hisenda
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/24/13 New
2/24/13 Impressió de documents entre dates, o segons el filtre de cerca, tots seguits
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/24/13 New
2/25/13 Filtres de tancaments per no. de compte, amb descripció lliure
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/25/13 New
3/6/13 Més d'un tipus de dipòsit a les remeses, posant ales de cobrament C.Corrent i C.Credit
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 3/6/13 New
4/24/14 Afegir agrupable, cercables a camps definits dins els grups
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 4/24/14 New
3/25/15 Incorporació del concepte mínim d'existències
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 3/25/15 New
7/7/15 Norma 19 ISO 20022 associat a remeses de rebuts
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 6/14/18 New
10/16/15 Extensió per pressupostos basat en les dades de contractes
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Task 10/16/15 New
10/19/15 El Balanç de Situació no controla correctament resultats d'exercici a zero o negatius
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 8/18/16 Reopened
11/18/15 Avís o bloqueig per evitar desquadres dels actius vs. el balanç
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 11/29/15 New
11/24/15 Canvi de format de factura segons la seu
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 11/24/15 New
4/7/16 Permetre clonar documents des de l'apunt bancari real (norma 43)
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 8/18/16 Reopened
4/11/16 Crear tots els majors resultants dels cinc primers digits del comptes de treball
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 4/12/16 New
4/12/16 Beneficis a Dividents, tipus de línia Dividents Actius, actua sobre la 129 enlloc de la 113
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 8/17/16 Reunion requested
4/16/16 DocumentAmountsByBook conté referències a models no tipificades, no es portable
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 4/16/16 New
4/27/16 Factures de serveis afegits preparades per a comercials del client
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 4/27/16 New
6/1/16 Impressió de document Factura Simplificada, sense dades del contacte
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 6/1/16 New
6/13/16 En els documents recollits de handshake i als clonats, no es mostra el tipus de document abans de gravar
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 6/13/16 New
6/30/16 Propietats per línia de carret, propagables al document
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 7/7/16 New
7/9/16 Menú de grups fins un nivell configurable, expandible a mesura que es selecciona
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 7/9/16 New
7/18/16 Concepte d'IVA en lloc visible pel deplaçament horitzontal en el model 303 mensual
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 7/18/16 New
7/19/16 Millorar, ara és lent, el procés de nòmines i la visualització de la reixa
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 8/17/16 New
10/8/16 Hisenda deutora per IVA es mostra en positiu al model 303, sota l'epígraf Declarat
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 10/8/16 New
6/29/17 Càlcul incorrecte de l'impost quan hi ha descompte, acumula decimals de cèntim.
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 6/29/17 New
6/14/18 Afegir llista de producte, periodicitat i data d'inici a contractes
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 6/14/18 New
11/21/18 Substituir els enllaços per adreces en la impresió de notes d'un document
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 11/21/18 New
2/18/19 Canviar les intervencions a contracte per atributs del que poden fer
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 2/18/19 New
10/28/19 Dóna error quan el document de la taula FollowUp s'ha esborrat
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Defect 10/28/19 New
3/27/20 Enviar la factura al client un cop validad el checkout
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 3/27/20 New
4/1/20 Permetre la opció Tornar a comprar a la botiga
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Feature 4/1/20 New
4/13/20 Veure comandes anteriors amb la possibilitat de repetir la compra
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 4/13/20 New
4/13/20 Articles comprats per altres persones a l'hora que l'article afegit al carret
Responsible: Lluís Turró Cutiller
Enhancement 4/13/20 New
You might see more information by signing in and acquiring more permissions.


© turro.org, 2011-2018

lluis@turro.org
Tel. +34 609323947