BS.F Execució
BrightSide Financials
Gestió, productes, magatzem, comptabilitat analítica per BrightSide.
    Llegir més...
BS.C Execució
BrightSide Contacts
Usuaris i contactes per BrightSide.
    Llegir més...
BS.D Execució
BrightSide Dossier
Dossiers, projectes i temes per BrightSide.
    Llegir més...
    Llegir més...
BS.P Execució
BrightSide Publication
Newsletter, blog i control de subscripcions per BrightSide.
    Llegir més...
BS.A Execució
BrightSide Attachment
Proporciona adjunts a totes les entitats BrightSide.
    Llegir més...
BS.CR Execució
BrightSide Customer Relationship
Manteniment i activitat de clients per BrightSide.
    Llegir més...

Projecte BrightSide

BrightSide és una aplicació que funciona sobre la llibreria Elephant, desenvolupada també a Turro.Org. La motivació és crear un entorn tipus escriptori que funcioni dins el núvol i que no necessiti cap mena d'instal·lació. Actualment ja compte amb un bon nombre de mòduls.

Podeu trobar informació actualitzada i un navegador del codi a /docs/javadoc.