Format dels comptes

Comptes associats al IVA i IRPF

El format dels comptes associats al IVA i IRPF és:

[Major][Modificador].[(IVA|IRPF)*10]

Per exemple:

  • IVA suportat del 18: 4720000180
  • IRPF retingut del 1.9: 4751200019

Per aconseguir compatibilitat amb versions anteriors on IVA i IRPF no admetien cap decimal en les actualitzacions s'inclou un autoupdate SQL que opera sobre la base afegint un 0 al final dels comptes associats.

L'algorisme aplicat és:

Si existeix la 4720000018 o la 4770000018
  Converteix fent: (Digits del 1 al 7) + (Digits del 9 al 10) + 0
Si no
  No facis res

El resultat de la modificació és que els comptes associats perden el vuitè dígit i guanyen un darrer zero.

Comptes de liquidació

Es liquiden els comptes associats a IVA i IRPF contra els comptes acabats en 000. La liquidació de compte associada a compte de liquidació es fa al tancar trimestre. El pagament (o cobrament) es fa en la data especificada.

Versió per impresora
Català10/04/12 20:17Lluís Turró Cutiller
Català08/09/13 10:57Lluís Turró Cutiller