Configurables

Els informes comptables configurables permeten crear taules amb valors reals de la base de dades Financials usant des de i fins dates.

El format de la definició de l'informe és text JSON i pot configurar-se a Eines -> Arxius -> Informes. L'extensió de l'arxiu amb la definició cal que sigui .json. Els informes seran executables des de Financials -> Comptabilitat -> Informes. Un exemple de definició seria:

{
 "name": "Nom de l'informe",
 "rows": [
  {
   "order": 1,
   "name": "Concepte de la fila 1",
   "regexp": [
    "700.*"
   ],
   "sumType": "CREDIT",
   "negate": false
  },
  {
   "order": 2,
   "name": "Concepte de la fila 2",
   "regexp": [
    "600.*"
   ],
   "sumType": "DEBIT",
   "negate": false
  },
  {
   "order": 3,
   "name": "Total",
   "sum": true
  }
 ],
 "columns": [
  {
   "order": 1,
   "name": "Concepte de la columna 1",
   "regexp": [
    ".*[0-4]"
   ]
  },
  {
   "order": 2,
   "name": "Concepte de la columna 2",
   "regexp": [
    ".*[5-9]"
   ]
  }
 ]
}
Versió per impresora
Català20/02/20 10:10Lluís Turró Cutiller
Català12/02/22 11:30Lluís Turró Cutiller