Preparat el primer tast de l'API Elephant Mail

New & Noteworthy
12/11/17
Lluís Turró Cutiller
18.248
0
elephant

Una de les queixes més habituals entre els usuaris de la plataforma BaaS ha estat la manca de llibertat a l'hora d'escollir amb quina periodicitat rebre les notificacions que es generen. No ha estat mai un tema fàcil, sobre tot tenint en compte que aquestes notificacions provenen de diferents mòduls i el contingut és molt variable.

Per tal d'adreçar correctament la problemàtica, s'ha creat una nova llibreria: Elephant Mail.

Els casos que es contemplen

 • Diferents usuaris poden voler rebre una mateixa notificació amb periodicitats diferents.
 • Els usuaris poden volen registrar la seva voluntat de no rebre un tipus determinat de notificació. Cal recordar que la plataforma manté les dades notificades, aquestes seran sempre consultables per l'usuari.
 • Les notificacions retardades s'enviaran en un sol email de resum, per evitar omplir les bústies.
 • La subscripció i la modalitat de subscripció es centralitzen en un sol formulari, diferenciat per usuari.

Categories de notificacions

Les notificacions generades pel mòduls BrightSide, i algunes del propi Elephant, seran afegides al nou API en diferents fases.

 • Publicacions, separades per les seves pròpies categories.
 • Notificacions d'activitat en projectes.
 • Notificacions d'activitat en temes.
 • Notificacions de fulla de treball.
 • Notificacions de temes per votar.
 • Convocatòries.
 • Comentaris generats des de la part web.

Les periodicitats

Segons la categoria de notificació, les periodicitats tindran més o menys opcions. Les opcions vàlides són:

 • No rebre.
 • Rebre al generar-se la notificació.
 • Resum diari.
 • Resum setmanal.
 • Resum quinzenal.
 • Resum mensual.
 • Resum trimestral.
 • Resum semestral.
 • Resum anual.

Les notificacions de projecte, per exemple, permetran el resum fins el període d'un mes. D'altres de caràcter urgent o amb data de termini, poden permetre només les dues primeres opcions.

Comentaris