Pendent de revisió, el nou concepte per a temes que permet oblidar el correu

New & Noteworthy
8/5/16
Lluís Turró Cutiller
10.041
0
dossiers

Des de les primeres versions de la interfície web per a temes, es va buscar facilitar la funcionalitat, amagant totes aquelles opcions complexes que portaven als usuaris primerencs a dubtar davant els formularis.

Un dels exemples d'aquesta simplificació és la manera en que es resolen les feines. De les múltiples opcions possibles s'escullen només dues: Solucionat i No es soluciona.

Segons les bones pràctiques per a temes, tal i com es descriu a Inici i final d'un tema, el correcte seria que el responsable resolgui i deixi a l'informant la responsabilitat de tancar el tema, un cop comprovat que està realment resolt.

La suma de simplificacions aplicada als formularis web per a temes, fa que els temes quedin tancats immediatament després de ser resolts. Una de les coses que s'aconsegueix amb aquesta simplificació és que el tema en qüestió desapareix d'els meus temes. L'informant rep el correu indicant que el tema s'ha resolt i cap nova acció es requerida. Molt fàcil, però...

Les comprovacions no són sempre possibles al moment

Una incidència pot estar resolta pel responsable, però qui l'ha reportat podria no tenir manera, o temps, d'executar la comprovació. Què ha de fer doncs? Guardar el correu notificant la resolució fins tenir temps de comprovar-ho?

Pendent de revisió

BS Dossiers afegeix un nou estat a la participació dins un tema. No és un estat del propi tema, sinó que afecta només als informants. La lògica que segueix és la següent: Quan un participant que no és l'informant tanca un tema, s'activa l'estat pendent de revisió per a l'informant del tema. Els usuaris amb temes pendents de revisió, veuran l'avís en el visor d'activitat Elephant per a BS Dossiers. Un tema pendent de revisió té una nova acció possible, Arxivar. Arxivar un tema pendent de revisió és, simplement, deixar de tenir-lo pendent, haver-lo revisat. Sense necessitat de estar guardant el correu de notificació.

Comentaris