Noves característiques de la base documental (BrightSide Attachments)

New & Noteworthy
16/3/15
Lluis Turró Cutiller
17.389
0
BaaS

La base documental de l'entorn BrightSide porta noves característiques completament integrades dins la resta de mòduls. Per ordre d'importància són:

Documents publicables

Com extensió del que eren els documents públics o privats de BrightSide Dossiers, els documents adjunts poden ser publicables. Quan aquest atribut és cert, els documents apareixen en les plantilles de disseny de la web. Sense necessitat de conèixer altres llenguatges, els dissenyadors podran mostrar el contingut de la base documental en qualsevol entorn, sigui o no protegit, i sense preocupar-se de si el document està ja llest per ser mostrat.

Macros amb control de versions

Les noves macros de la base documental controlen si l'arxiu té més d'una versió. Això permet mostrar navegadors de documents a qualsevol pàgina, sense la problemàtica que comportava senyalar les versions. Les macros són tan simples com {@attachment:[carpeta]}, per exemple: {@attachment:/DocumentsPublics}

Visors d'adjunts en arbre, visors tabulats i galeries

Les noves macros permeten crear combinacions al dissenyador, sent la imaginació el límit. Des de crear galeries amb els arxius, fins enviar-los per correu electrònic signats digitalment.

L'exemple del visor de contractes

Els visors de contractes obligaven fins ara a crear una carpeta Web on col·locar els arxius que es volien mostrar en les àrees privades de clients i proveïdors. La propietat publicable permet ara controlar quins arxius són visibles sense necessitat de crear arbres específics.

L'exemple dels documents enviats a clients

Quan s'envia un document a un client des de BrightSide Financials, els arxius adjunts a document s'envien també dins el correu. La propietat publicable permet controlar quins són els arxius que s'enviaran, sent els marcats com publicables els que s'hi adjunten.

L'exemple dels visors de projectes

Quan es mostren projectes/activitats/serveis als visitants de la web, la propietat publicable permet controlar quins són els documents no restrictius dels projectes. L'arbre es mostra de manera transparent al usuari/dissenyador, sent l'administrador del sistema el que, amb un sol clic, controla els arxius mostrats.

Comentaris