Encaixada de mans, BrightSide fa una primera aproximació al B2B

New & Noteworthy
22/7/15
Lluís Turró Cutiller
12.403
2
financials

BrightSide Financials permet ara fer encaixades de mans entre diferents clouds BaaS. Tal i com el nom apunta, handshake, la relació s'estableix entre dos contractes i cal que els responsables dels mateixos intervinguin en l'acord.

Un cop establert el handshake, el contracte que ha fet la petició pot enviar documents directament al contracte que ha acceptat.

Avantatges del documents rebuts via handshake

Els documents rebuts en aquest format no cal introduir-los, en obrir el document tindrà sempre les línies del document original i la data i numeració correctes. Si el document conté productes, el procés permet donar-los d'alta si no existeixen, o relacionar-los amb productes ja existents.

El resum de benvinguda a BrightSide mostra si hi han documents pendents de confirmar i un enllaç per obrir-los.

Enviant la petició

Obri un contracte de client i premi el botó de handshake . Se li demanarà l'adreça del BaaS del seu client. Un cop confirmada, la petició es guarda a la cua de hanshakes pendent de confirmació.

El botó de handshake mostra sempre l'estat de la relació entre contractes:

  • clicar per conèixer l'estat
  • relació activa
  • pendent de confirmació
  • relació trencada, contracte no actiu

Enviar un document

Quan el contracte permet l'enviament de documents via handshake, es mostra en la barra de botons:


Per enviar el document només cal prémer el botó i aquest mostrarà un missatge amb el resultat de l'acció i canviarà el color per mostrar l'estat de la relació.

Comentaris

Blai 23/7/15 activitats.net
com puc fer com a client que el rebut del venciment que acceptat del meu proveïdor esculli el dipòsit de compte bancari que desitjo i no un per defecte com ara em passa ??
Lluís Turró Cutiller (Turró.Org) 23/7/15
Els dipòsits són particulars i independents al document originat. En la recepció els dipòsits on es rep la línia s'han de indicar. Aquest punt es podria veure des de la perspectiva dels més "habituals", com ja fa la introducció de documents. Ho passo a tema.