Els temes augmenten el detall a hores, primera aproximació

New & Noteworthy
30/5/15
Lluís Turró Cutiller
12.349
0
dossiers

La darrera versió de BrightSide Dossiers arriba amb canvis importants. La majoria són millores que no afecten el pla de treball. Fulls de treball que sobre-escriuen els temes assignats a un usuari, visors per defecte a la web dels plans de treball, visors per defecte de les bases documentals associades a dossiers.

Les hores, un canvi a tenir en compte

Fins ara, quan donàvem una data d'inici, de control o d'entrega a un tema, es veia en els calendaris associat al dia i, per defecte, posat a les 8:00h. El mateix que passa amb l'avís dels temes assignats.

Les hores introdueixen un canvi important en els calendaris. En la nova versió, el tema es col·locarà en l'hora i minuts donats al afegir informació.


Més informació a donar

Un inconvenient clar pels habituats a donar dates de control és el fet d'haver d'introduir més informació. Per entendre la profunditat dels canvis, fixem-nos en l'informe rebut per correu dels temes assignats. Fins les versions anteriors no tenia cap importància l'hora de generació, donat que les dates de control es relacionaven amb el dia. Ara, si la data de control és posterior en l'hora, no sortirà al informe com a data sobrepassada.

El possible inconvenient en les dates de control és, en canvi, un gran avantatge en les dates d'inici i d'entrega. Ara és possible mostrar en els calendaris, tant l'intern com els exportats a altres entorns, el moment exacte en que es produeix en canvi d'estat del tema.

Molt aviat en el teu Cloud BaaS.

Comentaris