Els meus temes incorpora les fulles de treball, un arbre de navegació per categories i dossiers i la consulta d'altres usuaris

New & Noteworthy
7/11/15
Lluís Turró Cutiller
11.455
0
dossiers worksheet

El visor de temes per fer o monitoritzar, Els meus temes, canvia de interfície i de prestacions.

Fulles de treball integrades

Les fulles de treball s'integren dins la vista de temes ocupant el primer lloc i sota l'epígraf Fulla de treball. La resta de temes es mostren a continuació en el mateix ordre de sempre.

Navegació per categories i dossiers

El visor de temes inclou ara un arbre de categories i dossiers per poder filtrar temes. Ja no cal obrir diàlegs de filtre.

Consultes de temes d'altres usuaris

Si es tenen els permisos adequats per veure dades pertanyents a una determinada categoria o dossier, un usuari pot consultar la fulla de treball d'altres usuaris, restringida a les categories i dossiers on tingui permís.

Primera aproximació a les taules datawarehouse

Ja és possible veure un preview del que serà el datawarehouse de dossiers. En l'actualitat només hi ha tres informes i la generació està poc optimitzada, però ja dóna una idea general de la càrrega de treball per responsable/informant.

Comentaris